Buiséad

Tá an buiséad samplach seo bunaithe ar 30 ball ag freastal ar an gclub óige do thréimhse 30 seachtain. Glacfaidh muid leis fosta go dtógfaidh an club óige páirt i dhá imeacht réigiúnach agus dhá imeacht náisiúnta.

 

Buiséad Samplach                                         Teacht Isteach                    Caiteachas

Clárú sa chlub óige, €20                                       

Clárú le hÓgras €20                                                                                       

Cíos halla €20                                                                                               

Oíche sa chlub €1                                                  

Céilí/dioscó                                                                                             

Cluichí nua                                                                                                      

Deontas ón gCoiste Gairmoideachais                   

Deontas ó Fhoras na Gaeilge                               

Imeachtaí réigiúnach x 2                                                                           

Imeachtaí náisiúnta x 2                                                                           

Bailiúchán Ógras                                                                             

Nuachtlitir/ fógraíocht                                                                             

 

Iomlán:                                                                   €2500                                  €2400

€600

 

 

€900

€200

 

€450

€250

€300

 

€130

€200

 

 

 

€600

€600

 

€120

€300

 

 

€600

€400

€50

€150

 

 

Foinsí Airgead

Tá go leor slite le hairgead a bhailiú don chlub óige ar bhonn áitiúil, ach a chur ina luí ar an bpobal gur seirbhís iontach an club óige don cheantar agus go dtéann aon infheistíocht sa chlub ar ais isteach san eacnamaíocht áitiúil. Is fíor freisin nuair atá na baill fásta agus imithe ón mbaile, go gcuimhneodh siad ar an gclub mar cheann de bhuanna a gceantar dúchais féin.

 

Seo roinnt samplaí de na deiseanna atá ar fáil chun airgead a bhailiú. Is féidir imeachtaí urraithe a chur ar siúl, earraí a dhíol, bailiúchán don chlub a eagrú, céilí/dioscó a reachtáil, fógraí a dhíol do nuachtlitir an chlub óige agus ar go leor bealaí eile.

 

Is féidir chur isteach ar dheontas comh maith, bíonn siad ar fáil ag an gCoiste Gairmoideachais, an Chomhairle Contae, deontas Foras na Gaeilge, comórtais Sheachtain na Gaeilge agus eile.

 

BÁC

Is féidir le clubanna atá lonnaithe i gcathair Bhaile Átha Cliath cur isteach ar dheontais éagsúla chuig Seirbhísí Óige Chathair Átha Cliath (CDYSB).

 

Tuilleadh Eolais anseo.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag