An Choiste

De ghnáth, ar an gcoiste bíonn:

 

-Cathaoirleach

-Rúnaí

-Cisteoir

-Oifigeach Caidreamh Poiblí

-Oifigeach Spóirt

-Oifigeach Sábháilteachta

-Treoraí

 

Tá sé inmholta na rólanna thuas a bheith líonta más féidir. Is féidir breis oifigigh a cheapadh ar an gcoiste de réir mar is gá.

 

Cathaoirleach: Is é ról an chathaoirligh ná cruinniú a ghlaoch agus a reáchtáil, clár cruinnithe a leagan amach le cabhair ón rúnaí, baill a spreagadh le gníomhú in imeachtaí an chlub óige agus bainistiú an chlub óige go ginearálta.

 

Rúnaí: Is é an ról atá ag an rúnaí ná sonraí na mbaill a choimeád, cabhrú leis an gcathaoirleach clár cruinnithe a leagan amach, tuairisc a choimeád ar na cruinnithe agus na baill a choimeád ar an eolas faoi na nithe atá ar siúl sa chlub.

 

Cisteoir: Is é an ról atá ag an gcisteoir ná táillí clárúcháin & seachtainiúla a bhailiú, billí an chlub óige a íoc, cúntas a choimeád ar theacht isteach agus ar chaiteachas sa leabhar cruinnithe, cúntas bainc, poist nó comhar creidmheasa a oscailt agus plean airgid an chlub bhliain a leagan amach le cabhair ón gcoiste. 

 

Oifigeach Caidreamh Poiblí: Is é an ról atá ag an OCP ná nuacht faoin gclub óige a chur go dtí na nuachtáin agus raidió áitiúla, an leabhar gearrthóga a chur le chéile agus póstaer a dhéanamh d'imeachtaí an chlub óige agus d'Ógras.

 

Oifigeach Spóirt: Is é ról an oifigeach spóirt ná comórtais spóirt idir bhaill a eagrú sa chlub óige, póstaer/cairteanna a dhéanamh de léigeanna an chlub óige agus foirne a ullmhú do chomórtais spóirt.

 

Oifigeach Sábháilteachta: Is é an ról atá ag an oifigeach sábháilteachta ná riosca a mheas agus a laghdú agus ráiteas sábháilteachta a chur le chéile agus a uasdátú nuair is gá.

 

Treoraí: Is iad na treoraí na daoine a bhíonn ag obair go díreach leis na daoine óga. Is é an ról atá acu ná atmaisféar a chruthú inar féidir leis an gclub óige feidhmiú agus treoir a thabhairt don choiste agus iad i mbun a gcuid oibre.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag