An tÓgrastal

Tagann ceannairí agus baill sínsearacha Ógras le chéile ag an tÓgrastal chun páirt a ghlacadh i gceardlann agus i ngrúpaí oibre chun deis a thabhairt dóibh scileanna nua a fhoghlaim gur féidir leo a úsáid ina gclubanna féin. Chomh maith le sin bíonn seans acu labhairt faoina dtaithí ina gclub féin agus plé a dhéanamh ar mhodheolaíocht éagsúla agus ar na gníomhaíochtaí a bhíonn in úsaid acu ina gclubanna féin.

Le linn deireadh seachtaine an Ógrastail bíonn Cruinniú Chinnbhliana Ógras ar siúl agus cuirtear an tuairisc bhliantúil os comhair na n-ionadaithe. Is anseo a thogfar triúr ceannaire agus ceathar ball (thar 16bl. d’aois) ar Choiste stiúrtha Ógras. Pléitear na rúin agus déantar cinnithe faoi ghnéithe éagsúla d’obair na heagraíochta.

 

 

 

Tuairisc Bhliantúil

Ar cheann de na himeachtaí sin bíonn cruinniú chinn bhliana Ógras. Tugann sé seo deis do na clubanna agus na baill tuairisc a fháil faoin méid a bhí ar siúl san eagraíocht le bliain anuas chomh maith le eolas a fháil faoin méid atá beartaithe don bhliain amach rompu.

 

Coiste Stiúrtha

Tá deis ag na clubanna daoine a ainmniú ar Choiste Stiúrtha Ógras. Tá cead triúr ceannairí óga agus triúr ceannairí/treoraithe fásta a thoghadh ar an gCoiste nua. 

 

Cur i láthair ó na clubanna

Chomh maith le sin tugtar deis do na clubanna cur i láthair a dhéanamh faoin obair atá ar siúl acusan ina gceanntar féin agus freisin tugtar seans dóibh labhairt faoi deacrachtaí nó fadhbanna atá acu sa chlub agus déantar gach iarracht cabhrú leo na fadhbanna seo a réiteach.

 

Rúin

Roimh an tÓgrastal cuireann clubanna agus an Coiste Stiúrtha rúin ar aghaidh gur mian leo a phlé leis na hionadaithe eile ag an Ógrastal. Pleitear ábhair ar nós: Oideachas; An Ghaeilge; Obair Óige; Imeachtaí Ógras; Tionscnamh nua; Forbairt na heagraíochta agus go leor, leor ábhair eile.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag