Árachas - Cén Cineál?

Ní mór go mbeidh gníomhachtaí an chlub clúdaithe faoi scéim aráchais. Go minic bíonn scéim aráchais ag an Ionad Pobail srl agus is féidir an chlub óige a bheith clúdaithe faoin scéim sin. Mura bhfuil an chlub clúdaithe faoi scéim mar sin, is féidir aráchais a fháil trí Ógras.

 

Dliteanas Poiblí.

Clúdaíonn sé seo an foirgneamh agus aon timpistí a tharlaíonn ann i.e. Daoine gortaithe/maraithe de bharr úsáid réasúnta an fhoirgnimh in ainm an chlub. Bíonn clúdach árachais ar na foirgnimh, ag na coistí áitiúla (pobail & srl) ach de ghnáth iarrtar ar an chlub óige a pholasaí féin a chur i bhfeidhm i dtreo is nach mbeidh aon chás tugtha in aghaidh pholasaí an choiste. Tugtar slánaíocht d’úinéirí, do choiste agus do bhord bainistíochta an halla i gcás gur tharla timpiste.

 

Clúdach Ball go Ball.

Clúdaíonn sé seo na baill óna chéile agus iad i mbun gníomh faoi ‘stiúir réasúnta’ an chlub. Tagann an clúdach seo i bhfeidhm go mór nuair atá imeachtaí ar nós uni-haca, cispheil agus spóirt eile mar iad ar siúl. Clúdaíonn an polasaí seo gach ball cláraithe in aghaidh timpiste spóirt i.e. Buille fill déanta orthu ag ball eile sa chlub. Ní mór cúram réasúnta a bheith tugtha ag gach éinne, go háirithe na cinnirí, chun go mbeadh an clúdach seo i bhfeidhm.

Imeachtaí Clúdaithe

Leis an árachas seo, bíonn gnáth imeachtaí an chlub óige clúdaithe.

Sa bhreis ar an méid sin, bíonn campaí samhraidh do pháistí ó 6 – 16 bliain d’aois, malartaithe óige idirnáisiúnta, ócáidí bailiú airgid – siúlóidí, tráth na gceist, ceolchoirm, srl agus céilí nó Dioscó Poiblí – caithfear fógra a thabhairt d’Ógras roimh ré.

Imeachtaí nach bhfuil Clúdaithe

Aqualung Diving

Flying (except as a fare-paying passenger)

Hang-gliding

Parachuting

Hunting

Hunting on Horseback

Polo

Show jumping

Steeple Chasing

Racing – Driving, Sailing or Riding

Riding Motor Cycles or Motor Scooters as a driver or passenger

Winter Sports, other can curling or ice-skating

Football other than amateur association football

 

 

Is sampla é an líosta seo, má tá tú in amhras faoi imeacht faoi leith atá i gceist agaibh a chur ar fáil, is ceart teacht i dteagmháil le Ógras chun é a phlé.

Amateur Rugby

Amateur Gaelic

Amateur Hurling

Mountaineering (Hill walking is covered once it’s on designated routes/trails)

Cliff or Rock-climbing

Abseiling

Gully Bashing

Subterranean

Elastic Rope Sports or Activities

Any pursuit or activity involving personal danger or hazard

Playing in any sport professionally

Service in the armed forces

Coiméad Taifead

Má tharlíonn aon sórt timpiste, ní mór taifead a chur le chéile.

 

1. Cad a tharla?

2. Cé a bhí i láthair?

3. Am agus áit a tharla an t-eachtra

4. Ná ráitis éagsúla a dúirt an ball/nó baill eile a bhí i láthair

5. Gortú nó damáiste d’aon duine nó d’áiseanna an óg-chlub

6. Moltaí chun an cás a réiteach

7. I gcás timpiste do bhall is gá na tuismitheoirí a chur ar an eolas chomh luath agus is féidir

Costas

Is €20 an ball an costas atá ar árachais bliana.

Beidh an ball clúdaithe ón 1 Meán Fómhair 2014 – 31 Lúnasa 2015.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag