Campaí Samhraidh

Bíonn Campaí Gaeilge Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil gach bliain. I mbliana beidh neart campaí ar siúl ag Ógras i gCúige Laighean, Cúige Connacht agus Cúige Mumhain, thar dátaí éagsúla.
Clárú 
Tá dátaí do Champaí Samhraidh 2020 fógartha againn ar dheis; beidh clárú ar oscailt i gceann mí nó dhó - coimeád súil ar ár Nuachtlitir chun uasdátaithe faoi champaí agus nuacht eile Ógras a fháil. Má tá aon eolais ag teastáil idir an dá linn, is féidir ríomhphost a chur chugainn anseo nó glaoch a chur ar an oifig ag 01 475 1487
Sonraí na Campaí 
Ritheann na campaí ó Luan go hAoine don tseachtain cuí, 10rn go 2.30in. 'Sí 6-12bl (Rang 1-6) aoisghrúpa na campaí.
Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na campaí, ina measc cuspóirí, imeachtaí, cad le tabhairt, éiteas an Champa srl.
Féach anseo clár ama samplach do Champaí Ógras
Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraoiúil, taitneamhach agus ag an am céanna bíonn siad ag foghlaim focail agus abairtí nua an t-am ar fad. Déanann na campaí forbairt ar féinmhuinín an duine óg agus in úsáid an teanga - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ginearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, tríd rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraoiúil, sábháilte. Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - agus táimid tiomanta ar feabhas a chur ar na campaí bliain ar bhliain. ​

Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

Campaí Laighean

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa Nás na Ríogh

29/06/2020 - 03/07/2020

Gaelscoil Nás na Ríogh

Cnoc an Phiobaire

Nás

Co. Chill Dara

Campa Bhaile na Manach

06/07/2020 - 10/07/2020

Scoil Lorcáin

Baile na Manach

Co. Átha Cliath

Campa Bhiorra

06/07/2020 - 10/07/2020

Birr Outdoor Education Centre 
Biorra 
Co. Uibh Fháilí 

Campa Chrois Araild

13/07/2020 - 17/07/2020

Scoil Náisiúnta Chrois Araild

Bóthar Clareville

Cros Araild

BÁC 6W

Campa an Phoirt Thoir

27/07/2020 - 31/07/2020

Ionad Pobail Seán Ó'Casey

Bóthar Mhuire 

An Port Thoir

Baile Átha Cliath

Campaí Mumhain

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa An Gleann

06/07/2020 - 10/07/2020

NÓTA: Níl an Champa seo ar fáil ach amháin do dhaoine a chónaíonn i gceantar Gaeltachta

Ionad Lae an Ghleanna,

An Gleann,

Baile an Sceilg

Campa Bhaile an Mhuilinn

13/07/2020 - 17/07/2020

Ionad Pobail De Nógla-Rís/Nagle-Rice Community Centre

Baile an Mhuilinn/Milltown

Co. Chiarraí/Co. Kerry

Campa Thrá Lí

20/07/2020 - 24/07/2020

Halla Chumann Iosaef/Cumann Iosaef Hall

Balúnach/Balloonagh

Trá Lí/Tralee

Co. Chiarraí/Co. Kerry

Campa Bhaile Uí Thaidhg

27/07/2020 - 31/07/2020

Ionad Pobail/Community Centre

Baile Uí Thaidhg/Ballyheigue

Co. Chiarraí/Co. Kerry

Campaí Connacht

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa Ghaelscoil Dara

06/07/2020 - 10/07/2020

Gaelscoil Dara,

Br. Bhaile an Locháin

An Rinn Mhór

Gaillimh

Campa Ghaelscoil Mhic Amhlaigh

20/07/2020 - 24/07/2020

Gaelscoil Mhic Amhlaigh, 

Lána an Mhuilleora

Cnoc Na Cathrach,

Gaillimh

Campa Acaill

LBC - Coimeád súil ar an spás seo!

NÓTA: Níl an Champa seo ar fáil ach amháin do dhaoine a chónaíonn i gceantar Gaeltachta, agus críochnaonn sé leathuair níos moille ná na gCampaí eile (10rn-3in)

Halla Pobail,

Ghlór na dTonn,

An Corráin,

Acailll,

Co. Mhaigh Eo.

Please reload

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag