Laethanta Ógras

Bíonn turas lae ar siúil gach bliain mórthimpeall am Nollag, do mhuintir Ógras ar fud na tíre. Bíonn ócáidí éagsúla do  gach Cúige (Laighean, Mumhan, Connacht, Uladh), atá club/clubanna Ógras (déagóirí) inti.

De ghnáth is turas lae a mbíonn ann, thar roinnt uaire cloig, ina nglacann na daoine óga páirt i ngníomhaíochtaí éagsúla le baill clubanna eile ar an aois chéanna, trí Ghaeilge. Seo roinnt samplaí den sórt ghníomhaíochtaí a ndéanainn na daoine óga ar lá Óg-Ógras:

  • Ionad spórt/aclaíochta

  • Babhláil

  • Pictiúrlann

  • Iarsmalann/Gailearaí

  • Ceardlann

...Tá neart féidireachtaí ann!


Má smaoiníonn tú faoi thuras maith a fhéadfaidh le hÓgras a dhéanamh do Lá Óg, bí i dteagmháil linn!

Caithfidh duine óg a bheith cláraithe mar bhaill d'Ógras, agus clárú linn don Lá Ógras (costas íoctha, foirm ceadúnas sínithe) chun teacht ar turas, so bí i dteagmháil má tá tú ag iarraidh baill de chlub Ógras a chlárú don turas i do cheantar!

02/12/2016

Leisureplex, Baile Bhlainséir

Lá Ógras Laighean

Lá ghníomhaíochtaí, le lón, sa Leisureplex, Baile Bhlainséir

Eagraithe ag Anna Ní Thuama: anna@ogras.ie

16/12/2016

An Taibhdhearc, Gaillimh

Lá Óg-Ógras Chonnacht

Lá ghníomhaíochtaí i Jump Lanes i nGaillimh

Chun clárú don Lá Óg-Ógras seo, déan teagmháil le Elaine Scahill: elaine@ogras.ie

Please reload

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag