Cúrsa Ceannaireachta san Alban! 

Ceannasaíocht Dearfach – Athruithe Dearfach

Cúrsa Ceannaireachta in Alban

 

Tá roinnt spásanna ag Ógras do cheannairí i gcúrsa traenála san Alban, maoinithe ag Erasmus +.

Is cúrsa é seo bunaithe ar an cheannasaíocht agus ról an cheannaire i dtaobh athruithe sóisialta dearfacha a chur chun cinn. Beidh deis ag na rannphairtíthe a stíl ceannaireachta féin a aimsiú agus ceannasaíocht a spreagadh i measc na ndaoine óga lena bhfuil siad ag obair.

Is féidir le ceannairí  Ógras (os cionn 18 bliain) cur isteach ar an gcúrsa ach iarratas a dhéanamh ar líne roimh an spriocdháta.  Beidh an cúrsa á reachtáil trí Bhéarla agus tá sé mar aidhm ag Ógras go mbeadh na rannpháirtíthe in ann na scileanna a úsaid agus iad i mbun oibre i gclubanna Ógras.

 

Spriocdáta le cur isteach ar an

gcúrsa: 20ú Meitheamh 2016

Dátaí an chúrsa: 

27 Lúnasa – 3 Mean Fómhair

Áit: Forres, Albain

Costas: Is €50 an chostas do na

rannphairtíthe. (Déanfaidh Ógras

aisíoc ar an chostas seo tar éis don

duine/daoine freastal ar an chúrsa).

Tá costaisí eile ar nós costaisí

taisteal, lóistín agus beatha clúdaithe

ag Erasmus+.

Ceisteanna:

Má tá aon eolas bhreis uait nó má tá cabhair uait leis an fhoirm iarrtais déan teagmháil le Elaine ag elaine@ogras.ie (087-0623010). Nó is féidir teagmháil a dhéanamh le d’Oifigeach Forbartha aitiúil.

Tuilleadh Eolais:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/positive-leadership-positive-change.5818/

Foirm Iarratas:

https://docs.google.com/forms/d/1c692Lx2MXCYiOTvwinMEq54_zJeRDXQNbjQqmRyLDYk/viewform

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag