Gníomhaíochtaí Ógras i rith

Covid-19

Fiú go bhfuil muid ag fanacht sa bhaile agus ag cloí le treoirlínte an Rialtais ó thaobh Covid-19, ní féidir le haon rud stop a chur leis an chraic trí Ghaeilge le hÓgras! Tá neart ar siúl againn fós chun fanacht gníomhach sa Ghaeilge sa bhaile, agus is féidir leatsa a bheith mar chuid de!  Féach thíos na gníomhaíochtaí, imeachtaí, clubanna agus tionscnaimh atá ar siúil againn agus muid ag cleachtadh scaradh ár lámha go minic agus ag tabhairt buíochas dos na hoibrithe túslínte ag obair go dian don do mhaithe na tíre - go raibh maith agaibh a chairde! Ní neart go cur le chéile.

Clubanna Zoom

Táimid tar éis roinnt clubanna ar-líne a bheith againn le clubanna Ógras, agus táimid chun tús a chur le clubanna Óg-Ógras freisin! Tá neart gur féidir a dhéanamh i gClub Zoom trí Ghaeilge - Tráth na gCeist, Pictionary, Charades agus catchups ginearálta ina measc. Má tá tú ag iarraidh a bheith linn i gcomhair Club Zoom, téigh i dteagmháil le d'Oifigeach Forbartha áitiúil. Bígí Linn! 

Físeán álainn ó Ráth o gCormac 

Ardú croí álainn anseo ó Ógras Ráth Ó gCormac, a rinne neart obair chrua chun an tionscnamh seo a chur i gcrích! Déanann an físeán seo ceiliúradh ar an cheantar agus oibrithe túslínte áitiúil le pictiúir álainne dóibh, agus tá 2 teachtaireacht ag an bhfíseán:
1. 'Tá muintir Ógras Rath Ó gCormac fíor bhuíoch as an obair iontach atá á dhéanamh ag na dochtúirí, banaltraí, cúramóirí agus gach duine ar an túslíne, maith sibh. Fanaigí sa bhaile.'
2. '"Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine". Nigh do lámha, fan sa bhaile agus bí ag cleachtadh scaradh sóisialta. "Ní neart go cur le chéile"'

Feachtas Ealaíne Nigh do Lámha

D'eagraigh Ógras feachtas ealaíne ag tús mí Aibreán inar d'iarr muid ar ár mbaill píosa ealaín a dhéanamh chun daoine a mhisniú a lámha a nigh go rialta - fuair muid neart pictiúir agus físeán álainn ag iarraidh spreagadh sláinteachas coinsiasach agus rinne muid iad a phostáil ar ár leathnaigh Meáin Sóisialta (Facebook agus Instagram). Féach anseo roinnt dos na hiontrálacha a bhfuair muid:

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag