Gníomhaíochtaí Ógras i rith

Covid-19

Fiú go bhfuil muid ag fanacht sa bhaile agus ag cloí le treoirlínte an Rialtais ó thaobh Covid-19, ní féidir le haon rud stop a chur leis an chraic trí Ghaeilge le hÓgras! Tá neart ar siúl againn fós chun fanacht gníomhach sa Ghaeilge sa bhaile, agus is féidir leatsa a bheith mar chuid de!  Féach thíos na gníomhaíochtaí, imeachtaí, clubanna agus tionscnaimh atá ar siúil againn agus muid ag cleachtadh scaradh ár lámha go minic agus ag tabhairt buíochas dos na hoibrithe túslínte ag obair go dian don do mhaithe na tíre - go raibh maith agaibh a chairde! Ní neart go cur le chéile.

Tionscnamh agus Comórtas Ceartas Aeráide

Tá Ógras thar a bheith ríméadach gur bhronnadh deontas ar an eagraíocht ón gCiste Ceartas Aeráide Óige, a bhí á reáchtáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Beidh neart ar siúl ag Ógras chun an deontas a úsáid chun tionchar suntasach a bheith againn, agus oideachas úsáideach agus bríomhar a thabhairt dár mbaill óga chun gur féidir leo díriú ar an tsaincheist seo agus iad a chumhachtú chun athrú dearfach a dhéanamh ar an timpeallacht agus an domhan. Mar chuid den tionscnamh tá Ógras, in éineacht le Thriftify, ag eagrú Comórtas Ceartas Aeráide chun daoine óga suas go 25 bliain a spreagadh le taighde a dhéanamh ar an bhflúirse saincheisteanna casta agus éagsúla mórthimpeall ar Cheartas Aeráide, agus tá 16 duais 

aitheantais ar luach €100 an ceann le bronnadh againn! Tá níos mó sonraí, rialacha, moltaí agus conas d'iarratas a sheoladh isteach anseo, agus tá muid ag súil le bhur gcuid iontrála a fheiceáil!

Clubanna Ógras agus Óg-Ógras Ar-Líne

Tá rudaí aisteach ar dhomhain faoi láthair ach tá Ógras fós anseo agus gnóthach ag obair chun seirbhísí óige trí Ghaeilge don scoth a chur ar fáil do dhaoine óga, 5-18bl. D'éirigh go hiontach linn le Campaí Samhraidh Ógras Ar-Líne, ina bhfuair muid neart taithí ar seisiúin fíorúil a reáchtáil, agus fuair muid flúirse aiseolas dearfach ar ais uathu. Tá súil againn go mbeidh muid in ann clubanna fisiciúil a eagrú chomh luath agus is féidir linn go sábháilte, ach idir an dá linn táimid fós gníomhach, fós tiomanta do agus paiseanta faoi obair óige agus an Ghaeilge, agus fós anseo chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga, ceannairí agus tuismitheoirí. In aon dul síos, tá lúcháir orainn go mbeidh na campaí ar siúil agus sceitimíní orainn faoi gach rud atá pleanáilte againn! Faigh gach eolas faoi na clubanna agus cláraigh linn anseo.

Bhí neart amantaí neamhchinnte againn uilig sna míonna seo caite, agus bhí an-bhrón orainn nuair a bhí orainn clubanna mar a bhí siad a dhúnadh agus campaí mar a bhíonn siad a chur ar ceall (ar mhaithe shláinte gach éinne, ar ndóigh). Tar éis sin, bhí roinnt clubanna ar-líne againn le clubanna Ógras agus Óg-Ógras, ina raibh  Tráth na gCeist, Pictionary, Charades agus catchups ginearálta mar chuid dos na gníomhaíochtaí, agus d'éirigh go geall leo siúd, agus beidh muid ag coimeád leo tríd  

an tSamhraidh do bhaill Ógras atá ag iarraidh coimeád i dteagmháil lena chéile agus linn - Má tá tú ag iarraidh a bheith linn i gcomhair Club Zoom, téigh i dteagmháil le d'Oifigeach Forbartha áitiúil.

 

FREISIN - d'éirigh chomh mhaith leis na clubanna Zoom gur aontaigh muid go raibh muid ag iarraidh rud éigin cosúil - rud éigin, ar aon nós - a dhéanamh do Champaí Samhraidh Ógras! Bhí orainn a bheith cruthaitheach chun ár tseirbhísí a choimeád ar fáil daoibh, ach tá lúcháir orainn a fhógairt go bhfuil muid in ann ár ngnáthsceideal Campaí Samhraidh, a mbíonn an-tóir orthu, a athchóiriú chun a bheith oiriúnach don fhormáid ar-líne! Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu gach bliain, so táimid ar bís nach bhfuil orainn díomá a chur ar ár mbaill rialta agus nua ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge, fiú i rith an ordú dianghlasála. Féach ar leathanach na Campaí anseo chun tuilleadh eolas a fháil agus chun clárú do Champaí Ógras Ar-Líne 2020.

Físeán álainn ó Ráth o gCormac 

Ardú croí álainn anseo ó Ógras Ráth Ó gCormac, a rinne neart obair chrua chun an tionscnamh seo a chur i gcrích! Déanann an físeán seo ceiliúradh ar an cheantar agus oibrithe túslínte áitiúil le pictiúir álainne dóibh, agus tá 2 teachtaireacht ag an bhfíseán:
1. 'Tá muintir Ógras Rath Ó gCormac fíor bhuíoch as an obair iontach atá á dhéanamh ag na dochtúirí, banaltraí, cúramóirí agus gach duine ar an túslíne, maith sibh. Fanaigí sa bhaile.'
2. '"Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine". Nigh do lámha, fan sa bhaile agus bí ag cleachtadh scaradh sóisialta. "Ní neart go cur le chéile"'

Turgnaimh Eolaíochta ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh

Ag tús 2020, chaith ceathrar mic léinn as Ollscoil na hÉireann Gaillimh 5 seachtain ag obair ar thurgnaimh eolaíochta le baill Óg-Ógras Tuairíní. Rinne siad 4 turgnamh agus fuair siad deis ceann de na turgnaimh sin a dhéanamh i saotharlann in Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Anois, a buíochas le Club Óg-Ógras Tuairíní agus mic léinn eolaíochta Ollscoil na hÉireann Gaillimh, táimid ag roinnt na turgnaimh seo lenár gcuid baill ar fud na tíre chun tabhairt fúthu, sa bhaile!

Féach thíos na turgnaimh, bain triail astu agus seol pictiúir/físeáin chugainn ar na Meáin Sóisialta nó i ríomhphost

Turgnamh: Ag Déanamh Lampa Laibhe

Treallamh:

 • Buidéal Plaisteach 

 • Ola Glasraí 

 • Uisce 

 • Dathúchán Bia 

 • Salann nó táibléid alka seltzer 

 

Céimeanna:

 1. Déan cinnte go bhfuil an buidéal plaisteach glan. 

 2. Líon an buidéal ½ lán leis an ola glasraí. 

 3. Cuir uisce sa bhuidéal plaisteach go dtí go bhfuil sé ¾ lán agus cuir 10 mbraon den
  dathúchán bia isteach ann freisin. 

 4. Má tá tú ag baint úsáid as salann cuir salann ann ar feadh 5 soicind; Má tá tú ag
  úsáid táibléid alka seltzer bris é ina píosaí beaga agus cuir isteach é.

 5. Cuir an claibín ar an mbuidéal plaisteach, croith é ar feadh 1-2 nóiméad agus feicfidh tú na boilgeoga laibhe. 

 6. Más mian leat is féidir leat solas (tóirse) a chuir faoin mbuidéal chun an laibhe a fheiceáil níos fearr.

 7. Roinnigí pictiúir do bhur lampaí linn ar na meáin shóisialta! Táimid ar Facebook, Instagram agus Twitter

Turgnamh: Ag Séideadh Balún ag Úsáid Buidéal!

Treallamh:

 • Buidéal Mór Plaisteach (1.5L nó 2L)

 • 2 Spúnóg Bord Fínéagar

 • 1 Spúnóg Bord Púdar Bácála

 • Píosa Páipéar le Rolladh

 • Teastóidh Cabhair ó Dhuine Fásta don Turgnamh seo!

 

Céimeanna:

 1. Cuir an fínéagar sa bhuidéal plaisteach 

 2. Cuir an púdar bácála isteach sa bhalún, go cúramach ag úsáid an píosa páipéar rollta, chun go mbeidh sé ar nós tonnadóir (funnel)

 3. Croth an balún ionas go rachaidh an púdar bácála síos chuig íoctar an balún

 4. Cuir an balún anuas ar barr an buidéal go cúramach

 5. Croch suas an balún go cúramach, féach ar an bpúdar bácála ag titim síos sa fínéagar

 6. Féach ar do bhalún ag séideadh suas!

 7. Roinnigí pictiúir don turgnamh linn ar na meáin shóisialta! Táimid ar Facebook, Instagram agus Twitter.

Pictiúr deas anseo do Chlub Óg-Ógras Tuairíní lena dteastais Eolaíochta tar éis 5 seachtain traenála! :) 

Dúshláin Leanúnacha ar Meáin Sóisialta Ógras

Tá Ógras théis fanacht gnóthach ag postáil agus ag obair chun an Ghaeilge a chur chun cinn le linn an lockdown, agus chomh maith le gníomhaíochtaí eile, do rith muid neart dúshláin ar na meáin sóisialta, ach go háirithe  ag an tús (msh. dúshlán ealaíne ag gabháil buíochas leis na hoibreoirí ar an túslíne, 'Nigh do Lámha' agus 'Aimsigh Dúlra' thíos, físeáin le haghaidh Lá na Máithreacha agus dúshlán foghlaim agus scríbhneoireacht ogham). Bhain muidne agus ár mbaill an méid sin taitneamh as na dúshláin seo, gur bheartaigh muid leanúint orainn leis an traidisiún! So, gach mí beidh Ógras ag postáil dúshlán ar na meáin sóisialta, chun an Ghaeilge agus rannpháirtíocht leis na baill a choinneáil ghníomhach, chomh maith le píosa craic a bheith againn. Roinnt samplaí do dhúshláin go bhféadfaimis a dhéanamh: Físeán le haghaidh Lá na nAithreacha, dúshlán cócaireachta sa bhaile, dúshlán litir a scríobh chugat féin 3 mhí ó shin... agus tá lán fáilte roimh smaointe agus moltaí eile uaibh!

Abair linn céard a theastaíonn uait go ndéanfaimid mar Fheachtas Dúshláin, agus coimeád súil orainn ar Facebook, Instagram agus Twitter chun a bheith suas chun dáta ar na dúshláin atá á rith againn (an ndúirt muid ‘dúshlán’ go leor uaireanta daoibh?!)

Dúshlán Aimsigh an Dúlra

Is breá le hÓgras an Dúlra, mar sin d'eagraigh muid dúshlán inar chuaigh baill Óg-Ógras amach sa dúlra ag déanamh taifid ar na bláthanna, na crainn agus ar an bhfásra timpeall na háite. Fuair siad taithí maith aistriúchán, agus neart aclaíochta! Sheol siad a bpictiúir agus físeáin áille isteach chugainn agus rinne muidne iad a phostáil ar ár leathnaigh Meáin Sóisialta (Facebook agus Instagram) mar shlí álainn chun fanacht gníomhach sa dhúlra agus leis an Ghaeilge dár mbaill agus a dtuismitheoirí. Coimeádaigí á sheoladh a chairde!

Feachtas Ealaíne Nigh do Lámha

D'eagraigh Ógras feachtas ealaíne ag tús mí Aibreán inar thug muid dúshlán dár mbaill píosa ealaín a dhéanamh chun daoine a mhisniú a lámha a nigh go rialta - fuair muid neart pictiúir agus físeán álainn ag iarraidh spreagadh sláinteachas coinsiasach agus rinne muid iad a phostáil ar ár leathnaigh Meáin Sóisialta (Facebook agus Instagram). Féach anseo roinnt dos na hiontrálacha a bhfuair muid:

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag