Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag

Íoslódálacha

Bunreacht

Ógras

Bunreacht.JPG

Plean Straitéiseach Ógras

2016-2020

Plean_Straitéiseach.JPG

Polasaithe agus Ráiteas Ógras

 

Polasaí

Frithbhulaíochta

Polasaí Comhionannais

& Éagsúlacht

Polasaí

Earcú Foirne

Frithbhulaíochta.JPG
Comhionnanais.JPG
Earcaíochta.JPG
Cumhdach_Leanaí_-_Gaeilge.JPG

Treoirlínte Cosaint Leanaí

Cosaint_Leanaí.JPG

Polasaí ar

Drugaí & Alcóil

Alcól + Drugaí.JPG

Polasaí ar

Oibrithe Deonacha

Polasaí

Idirlíne & Ríomhphost

Oibrithe Deonacha.JPG
Idirlín.JPG

Polasaí ar

Gaeilge

Polasaí Sláinte & Sabháilteacht 

Gaeilge.JPG
Sláinte.JPG

Cód Iompair sa Chlub

Cód_Iompair.JPG

Más mian leat breathnú ar chúntais, tuairisc bhliantúil agus pleananna Ógras is féidir  gliogáil anseo

Foirmeacha

 

Foirm Iarratais

do Bhaill

Foirm Aonair 2019-20.JPG

Foirm Cheadaithe

Thuismitheoirí

Foirm Faisnéise

Foirm Teistiméireachta d'Oibrithe Deonacha

Foirm Iarratais d'Oibrithe Deonacha

Foirm Iarratais Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána NVB-1

NBV 1 Vetting Invitation Gaeilge-page-00

Foirm um thoiliú Tuismitheora nó caomhnóra NVB-3

Garda-Vetting-Gaeilge-NVB-3-Foirm-um-tho

Foirmeacha aitheantas oiriúnach - seiceáil 100 pointí 

100 POINT CHECK jpeg_edited.jpg