Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20017439 - CHY 7664

© 2014 cruthaithe ag

Baile Átha Cliath

Óg-Ógras Marino

Halla Carleton, Ascal Shelmartin, Marino, Baile Átha Cliath 3.

Aois:     8 - 12

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:    Déardaoin                                      Am: 6.30in-8.00in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Óg-Ógras Bhaile an tSaoir

Scoil Naithí, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16

Aois:     8 - 12

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:    Gach dara Aoine                                      Am: 2:45in-4:15in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Cill Dara

Ógras Nás na Ríogh

Gaelcholáiste Chill Dara, Seanbhóthar Luimnigh, Nás na Ríogh

Aois:     12 - 19

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:      Gach dara Aoine                        Am: 1:30in - 2:30in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Óg-Ógras Nás na Ríogh

Gaelscoil Nás na Ríogh, Cnoc an Phíobaire, Nás na Ríogh

Aois:     7 - 12

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:      Dé Céadaoin                            Am:  3:15in - 4:45in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Óg-Ógras Thír Mocháin

Scoil Náisiúnta Thír Mocháin, Domhnach Dheá, Nás, Cill Dara

Aois:     7 - 12

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:      Déardaoin                                   Am: 2:40in - 4:00in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Óg-Ógras Léim an Bhradáin

Gaelscoil Ch. Uí Dhálaigh, Bóthar Chill Droichid, Léim an Bhradáin

Aois:     7 - 12

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:     Dé Satharn                                       Am:      7:00in - 8:30in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

Ógras Léim an Bhradáin

Gaelscoil Ch. Uí Dhálaigh, Bóthar Chill Droichid, Léim an Bhradáin

Aois:     12 - 19

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:      Dé Satharn                                       Am:      8:30in - 10:00in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie 

An Mhí

Ógras Dhéagláin

Pobalscoil Chill Dhéagláin, Cill Dhéaglán, Co. Na Mí

Aois:     12 - 19

Cathain a bhíonn sé ar siúl? 

Lá:        Dé Máirt                                Am:   5:30in - 6:45in

Sonraí Teagmhála:    Amie Ní Bhriain 
Phone:     
 087 918 7120                         R-phost:    laighean@ogras.ie