Plean Bliana

Níl sé deacair a bheith ag pleanáil nuair is eol daoibh conas. Ag tús bhur gclub bhliain tóg an fhoirm thuas agus cuir isteach imeacht amháin speisialta gur mhaith libh freastal air gach mí, ag tosnú le himeachtaí náisiúnta Ógras, ansin na himeachtaí réigiúnach agus ansin imeachtaí áitiúla. Má bhíonn aon mhí agaibh nach bhfuil imeacht ar siúl is féidir é a líonadh isteach níos déanaí sa bhliain.

 

Plean Samplach.

 

Meán Fómhair: Clárú na gClubanna.

Deireadh Fómhair: Cúrsa Ceannaireachta, Scléip na hÓige

Samhain: Laethanta Scléip Óg-Ógras

Nollaig: Imeachtaí Réigiúnach, Cóisir na Nollag.

Eanáir: Cúrsa Ceannaireachta.

Feabhra: Cúrsaí Traenála, Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge.

Márta: Laethanta Óg-Ógras, Seachtain na Gaeilge.

Aibreán: An tÓgrastal.

Bealtaine: Imeachtaí Réigiúnach, Cúrsaí Ceannaireachta.

Iúil: Cúrsa Samhraidh do Dhéagóirí, Campaí Samhraidh Lae.

Lúnasa: Clubanna ar saoire.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag