Plean Míosúil

Déan iarracht cruinniú míosúil a eagrú ag deireadh gach mí le himeachtaí an chlub óige a phleanáil don mhí atá romhat. Agus plean á chur le chéile don chlub, déan cinnte go bhfuil na himeachtaí móra atá ag teacht , ansin líon isteach imeachtaí an chlub óige agus críochnaigh le dáta an chéad chruinnithe eile. Bí ag faire ar imeachtaí tábhachtacha eile atá ag teacht ar aghaidh sa chlub-bhliain.

 

Plean Samplach.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Imeachtaí Naisiúnta le teacht

Scléip na hÓige

 

Imeachtaí Réigiúnach le teacht

Turas Cúige Uladh

 

Dáta an chéad chruinniú eile

20/9/14

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag