Plean Oíche

Nuair atá oíche an chlub óige á phleanáil, tóg san áireamh….

− Cruinniú an choiste a eagrú sula dtosaíonn an chlub

− Bí cinnte go bhfuil na baill uilig ag glacadh páirt in imeacht éigin i gcónaí

− Bí cinnte go bhfuil cúpla feadóg ar fáil gach oíche

− Ba chóir go mbeadh dhá imeacht spóirt do ghrúpaí de 10 ar siúl ag an am chéanna

− Meascán d’imeachtaí m.sh. spórt, ealaíon agus drámaíocht sa chlub

− Slite rialta le hairgead a bhailiú m.sh. €1 an oíche, siopa sa chlub, bord púl nó sacair srl.

− Soiléirigh gurbh í an Ghaeilge teanga labhartha sa chlub.

-  Is é sprioc an chlub ceol, rince agus spóirt na nGael a chaomhnú.

 

Plean Samplach.

 

8:00i.n.    Teacht le chéile agus bailiú síntiúis an chlub.

8:15i.n.    Doras an chlub a dhúnadh

8:20i.n.    Blitz Spóirt A v B Sacair / Cispheil (20 Nóim) C v D Cuiche Spraoi / Unihoca (20 Nóim)

8:40i.n.    Blitz Spóirt C v D Sacair / Cispheil (20 Nóim) A v B Cuiche Spraoi / Unihoca (20 Nóim)

9:00i.n.    Siopa

9:15i.n.    Cluichí Boird / Cluichí gan fearais

9:30i.n.    Dráma agus rince seite / céilí

10:15i.n.  Glanadh

10:30i.n.  Críoch

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag