Seo hiad na príomhthosaíochtaí a bheadh agat agus tú ag iarraidh club óige nua a chur ar bun.

 

 

Tuilleadh Eolais.

Is é an choiste a mbíonn freagrach as stiúireadh an chlub agus sibh i mbun an club óige a reachtáil. Seo roinnt eolas duit ar obair an choiste.

 

Tuilleadh Eolais.

Is tábhachtach an rud é plean don bhliain atá amach romhat a chur le chéile ionas go mbeidh tú in ann féilire imeachtaí spraoiúil a chur le chéile.

 

Tuilleadh Eolais.

Mura bhfuil an plean míosúil déanta agat go rialta, tá cead ag an gclub túsa a chur ag glanadh an halla ar feadh an céad tríocha bliain eile de do shaol.

 

Tuilleadh Eolais.

Is plean bunúsach é seo ar leagan amach an oíche agus na n-imeachtaí a bheas ar siúl. Seo roinnt treoireacha duit agus tú i mbun an phlean a chur le chéile.

Tuilleadh Eolais.

Tá liosta spriocanna leagtha amach anseo daoibh gur féidir libh a dhéanamh i dtréimhse an chlub-bhliain.

 

 

Tuilleadh Eolais.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag