Ógras ag tacú le COP26

Tacaíonn Ógras le haidhmeanna #COP26 agus tuigimid go bhfuil dualgas ar gach duine domhan inbhuanaithe a thabhairt do na glúine a thiocfas inár ndiaidh.

Tá Ógras rannpháirteach i dtionscadail éagsúla um cheartas aeráide a tharaingíonn aird ar thionchair athrú aeráide ar na daoine is boichte timpeall an domhain.


@forasnagaeilge #Aeráid #ClimateJustice #ClimateAction #AnGhaeilge

4 views0 comments

Recent Posts

See All