top of page

Beti Uí Bhaoill

Le déanaí chailleamar Betí Uí Bhaoill, Beti Jones roimh phósadh di, bean a d'oibrigh go dian ar son na Gaeilge agus ar son an óige i Lurgan ach go háirithe.

Tháinig Beti chugainn ó Cwm Penmachno na Breataine Bige ach chaith sí formhór dá saol sa Teach Mór Thoir, Indreabhán.

D’fhág muid slán le Beti Uí Bhaoill,

Bean teaghlaigh, bean dílis is

Bean cróga a d’oibrigh go dian

Dá clann  dá teanga, d'óige na tíre

Ón Bhreatain Bhig go Indreabhán

Lurgan ‘s ar fud na tíre.

Lorg a cuid dílseachta fágtha ina diaidh .

Codladh sámh Beti
61 views1 comment
bottom of page