top of page

Cách Éagsúil; Cách Ionann

Mar eagraíocht tiomanta ar spás sábháilte, spraíúil a chur ar fáil do gach duine óg pé áit nó cúinse gur tháinig siad uaidh nó tríd, cuireann Ógras béim ar FÁILTE a léiriú roimh chuile is cách - inniu ar Lá Domhanda na dTeifeach agus gach lá!

I ndomhan ina gcuireann foréigean, géarleanúint agus cogadh iallach teitheadh ar na mílte duine ​​gach lá, tá sé tábhachtach go dtiocfaimid go léir le chéile chun tacú le dídeanaithe agus chun feasacht agus comhbhá a ardú faoi na rudaí a théann siad tríd, chomh maith le ceiliúradh a dhéanamh ar dhaoine ar fud an domhain a tháinig slán trí na hamanna garbha seo agus a bhí i réim in aghaidh na hachranna.


Inniu agus gach lá, creideann Ógras go bhfuil Cách Éagsúil; Cách Ionann'.


#ogras #gaeilge #irish #obairoige #youthwork #donghaeilgedonoige #labhairgaeilge #labhairgaeilgeliom #labhairgaeilgelinn #snag #seachtainnagaeilge #community #communityspirit #youngpeople #refugeeswelcome #worldrefugeeday #lánadteifeach #LáDomhandanadTeifeach #WorldRefugeeDay2022 #welcome #fáilte #empathy #raiseawareness #strength #fáilteroimhtheifigh #alldifferentallequal #cáchéagsúilcáchionann

2 views0 comments
bottom of page