Príomhthosaíochtaí

Seo hiad na príomhthosaíochtaí agus sibhse i mbun club óige a chur le chéile:

 

Daoine óga: Cinntigh go bhfuil dóthain daoine óga ina gcónaí thart ar an gceantar, gur mhaith leat club óige a bhunú ann.

 

Daoine fásta: Is gá go mbeadh roinnt mhaith daoine fásta san cheantar a thabharfadh am agus fuinneamh don chlub. Tá sé riachtanach go mbeadh daoine fásta bainteach leis an gclub, is fiú an méid is mó daoine agus is féidir a bheith páirteach ag cabhrú san chlub ionas gur féidir róta a oibriú amach.

 

Ionad: Ba chóir go mbeadh ionad atá oiriúnach d’imeachtaí an chlub óige a bheith curtha ar fáil m.sh. go mbeadh spás do cluichí, do chruinnithe agus d’imeachtaí oideachasúla.

 

Tacaíocht: Tá sé tábhachtach tacaíocht a lorg roimh bunú an chlub óige. Ba chóir go dtiocfadh an tacaíocht seo ó dhaoine atá lárnach sa cheantar m.sh. Gardaí, múinteoirí, an chléir, saoránaigh aosta, ionadaithe poiblí áitiúla agus go háirithe na tuismitheoirí.

 

Nasc le struchtúir áitiúla: Déan teagmháil le d’ionad seirbhíse óige áitiúil le tacaíocht, treoir agus traenáil a fháil.

 

Traenáil: Tá sé riachtanach go mbeadh an traenáil insealbhaithe ag gach ceannaire nua.

 

Baill sinsireacha: Is féidir le baill sinirseacha ról lárnach a bheith acu san chlub óige ag oibriú leis na ceannairí fásta. Ba chóir go mbeadh traenáil, tacaíocht agus treoir tugtha do na baill sínsireacha seo chomh maith.

 

Pleanáil clár: Is rud maith é go mbíonn clár/plean, oibrithe amach don chlub sula dtosaíonn sé.

 

Bailiúcháin: Roimh oscailt an chlub ba chóir go mbeadh dóthain airgid bailithe ag an gclub le costais árachais, treallamh srl. a chlúdach.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag