Seó Ardáin

Gach bliain bíonn Seó Ardáin ag muintir clubanna Óg-Ógras gach Cúige ina dhéanann clubanna an Cúige sin dráma/seó a chuma agus a chur ar siúil dos na clubanna eile agus dona tuismitheoirí! Beidh Seó Ardáin na bliana seo ar siúil ar fud na tíre i mí an Mhárta.

Iarrtar ar na baill a samhlaíocht a úsáid chun dráma a léiriú a phléann le téama áirithe. An téama i mbliana ná: 

 

Tionchar Dearfach Daoine Óga ar an Domhan.

Tríd plé a dhéanamh ar an téama seo, beidh gá do na grúpaí scéal a chumadh a théann i ngleic leis an téama. Ba mhaith le hÓgras go mbeadh iarracht déanta ag na clubanna ar fad dul i ngleic leis an téama ar mhódh cruthaitheach agus samhlaíoch.

Beidh duais ag dul do chlubanna a léiríonn sár scileanna sna rannóga seo a leanas:

  •  Plé ar Théama (ag tnúth le samhlaíocht agus éagsúlacht)   

  • Samhlaíocht (ó thaobh cur chuige an dráma)

  • Damhsa/Ceol (Is gá go mbeadh ar a laghad píosa ceoil amháin agus píosa damhsa amháin sa dráma)

  • Úsáid Gaeilge (caithfidh drámaí uile a bheith trí Ghaeilge amháin, le roinnt eisceachtaí)

  • Aisteoireacht (Compórdacht, cleachtadh, cur chuige)

  • Obair Fhoirne (is iad spiorad ghrúpa agus eispéireas foirne aidhmeanna an Seó Árdáin)    

Má tá aon cheist agat mar gheall ar seo déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha Áitiúil.

04/03/2017

Seanscoil Shailearna, Indreabhán, Gaillimh

Seó Ardán Connacht, Seanscoil Shailearna, Indreabhán, Gaillimh

Chun club a chlárú don Seó Ardán seo, déan teagmháil le hElaine Scahill: elaine@ogras.ie

Foirm Clárúcháin Chonnachta 2017    Treoirlínte

10/03/2017

KDYS, Trá Lí, 7in-8in

Seó Ardán Mumhan, KDYS, Trá Lí

Chun club a chlárú don Seó Ardán seo, déan teagmháil le Risteárd Ó Fuaráin: mumhan@ogras.ie

Foirm Clárúcháin Mumhan 2017   Treoirlínte  

25/03/2017

Scoil Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin

Seó Ardán Laighean, Scoil Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin

Chun club a chlárú don Seó Ardán seo, déan teagmháil le hAnna Ní Thuama: anna@ogras.ie

Foirm Clárúcháin Laighean 2017     Treoirlínte

26/03/2017

Ionad le teacht

Seó Ardán Uladh, ionad le teacht

Chun club a chlárú don Seó Ardán seo, déan teagmháil le hAnna Ní Thuama: anna@ogras.ie

Foirm Clárúcháin Uladh 2017    Treoirlínte

Please reload

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag