Campaí Samhraidh

Bíonn Campaí Samhraidh Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil agus Lúnasa gach bliain. Bíonn roinnt mhaith de na campaí seo ar siúl i gCúige Laighean - Bíonn campaí eile ar siúl i Maigh Eo, i nGaillimh, i dTír Chonaill, i gCiarraí agus i nDoire.

Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu.Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraoiúil, taitneamhach agus ag an am céanna bíonn said ag foghlaim focal agus abairtí nua an t-am ar fad.Tá siúl againn leanacht ar aghaidh leis na campaí i 2008 agus cinn breise a chur ar siúl i gceanntracha nua.

Tá muid an bhuíoch don Roinn Pobal Tuaithe agus Gaeltachta agus d'Fhoras na Gaeilge as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

An Nuacht is Deanaí
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag