CAMPAÍ SAMHRAIDH ÓGRAS 2015

Spásanna fós ar fáil i gCampaí Samhraidh Ógras 2015

Tamhlacht, Coláiste de hÍde, Bóthar Tymon - 29 Meitheamh - 3 Iúil óna 10-2.30pm

Inse Chór, Gaelscoil Inse Chor, Droichead an Oileáin, - 6-10 Iúil óna 10-2.30pm

Ráthmaoinis, Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Bóthar Ráth Maoinis - 6-10 iúil óna 10-2.30pm

Marino - Halla Carlton, Marino - Baile Átha Cliath 3 - 27-31 Iúil óna 10-2.30pm

Inis Córthaigh, Meánscoil Gharman, Inis Córthaigh, Co Loch Garman - 6-10 Iúil óna 10-2.30pm

Gaelscoil Mhic Amhlaidh Cnoc na Cara, Gaillimh - 6-10 Iúil óna 10-2.30pm

Gaelscoil Dara, Bóthar Átha Cliath, Rinn Mor, Gaillimh 13-17 Iúil óna 10-2.30pm

An Nuacht is Deanaí
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag