Blaise bheag den eolaíocht i gclub Óg Ógras!

Thosaigh tionscnamh nua eolaíochta i gclub Óg Ógras Ghaelscoil Dara an tseachtain seo caite. Tá trí scoláire de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, go bhfuil staidéar á dhéanamh acu ar an mbitheolaíocht, chun seal a chaitheamh leis an gclub agus obair leo chun spéis san eolaíocht a spreagadh.

Is tionscnamh é seo de chuid an CKI Initative in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá scoláirí ag obair le grúpaí pobail éagsúla ar fud na Gaillimhe chun eolaíocht a dhéanamh níos tarraingtí do dhaoine óga.

Is é seo an chéad uair go bhfuil a leithéid ar fáil trí Ghaeilge agus tá ríméad ar Ógras gur éirigh an-mhaith leis an gcéad seisiún Dé Céadaoin seo caite.

Beidh deis i ngach seisiún ag na baill turgnamh a dhéanamh agus spraoi a bheith acu - beidh deis acu fiú a bheith ag obair le DNA agus breathnú air faoin micreascóp!

Leanfaidh an tionscnamh ar aghaidh go dtí lár mí Márta agus tabharfaidh na baill cuairt ar an ollscoil agus ar na saotharlainn atá acu ansin.

Guímíd gach rath ar an dtionscnamh agus tá muid fíor bhuíoch as an gcomhpháirtíocht idir Ógras agus an CKI Initiative, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Chun tuilleadh eolais d’fháil déan teagmháil le Elaine Scahill ar 087-0623010 nó ag elaine@ogras.ie.

An Nuacht is Deanaí
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag