Spriocanna

Ar mhaithe le treoir chinnte a thabhairt do chlubanna óige Ógras maidir le forbairt an chlub óige agus an duine óg, tá liosta spriocanna leagtha amach anseo daoibh gur féidir libh a dhéanamh i dtréimhse an chlub-bhliain. Is cóir iad seo a dhéanamh os comhair bhur bpobal áitiúil mar chlub óige d’Ógras / d’Óg-Ógras, nó mar chuid de chomórtais áitiúla nó náisiúnta, nuair is féidir. Séard atá i gceist leis an ngníomh dheirenach ar an liosta ná foireann a chuir le chéile le páirt a ghlacadh i gcomórtas spóirt éigin go háitiúil nó i Scléip na hÓige.

 

-Dráma / Scoraíocht nó Seó Árdáin eile

-Díospóireacht

-Grúpa Seite

-Grúpa ceoil nó bailéid

-Amhrán an Chlub Óige

-Bailiúchán Ógras

-Leabhar Gearrthóg

-Nuachtlitir

-Brat an Chlub Óige

-Grianghrafadóireacht

-Scríbhneoireacht

-Ceardaíocht

-Ealaíon

-Foireann spóirt (m.sh. peil, cispheil, srl.)

 

Níl muid ag súil go dtabharfaidh bhur gclub óige faoi gach sprioc thuasluaite ach má éiríonn libh tabhairt faoi chuid acu is mór an méid a bhéas bainte amach agaibh. Is féidir le club óige cuir isteach ar go leor comórtais nó feachtais m.sh.

 

-Comórtas Seó Ardáin ag an Oireachtas

-Díospóireachtaí an Oireachtais

-Díospóireachtaí Ghael Linn

-An Féile Scoil Drámaíochta

-Comórtais do dhaoine óga ag an Oireachtas

-Comórtais áitiúla, Comhar Creidmheasa, Leabharlann, srl.

-ESB National Spring Clean Up

-AIB Better Ireland Awards

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag