Stair Ógras

I 1969 ghlac Conradh na Gaeilge cinneadh go raibh gá le seirbhísí óige trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do aos-óg na tíre. Glacadh an cinneadh seo mar thoradh ar thaighde a bhí déanta cúpla bliain roimhe sin. Bunaíodh Ógras i Mí na Samhna 1969. Fostaíodh Tomás Ó hEochaidh mar Oifigeach Óige ar Ógras chun tabhairt faoi obair na heagraíochta - bunú clubanna, eagrú imeachtaí, ag cur bunreacht le chéile don eagraíocht nua srl, agus d'éirigh thar barr leis. Bhí imeachtaí náisiúnta á n-eagrú ar fud na tíre: Oilimpeacha Ógras, Tionól ag an Oireachtas, Díospóireachtaí Ógras, Campa Samhraidh agus fiú cúpla imeacht idirnáisiúnta de réir mar a chuaigh na blianta thart. Chinntigh Tomás go raibh Ógras páirteach i gComhairle Náisiúnta na nÓg - scátheagras do ógeagraíochtaí na tíre seo. Ag tráth amháin chuaigh tinreamh ó Éirinn, timpeall cúigear acu as Ógras, go dtí an Fhéile Óige Dhomhanda i Moscó sa Rúis agus ba é Tomás a bhí i gceannas orthu. Dé réir na scéalta atá fós thart, is cosúil go raibh am ar dóigh acu.

Stair Óg-Ógras

I 1988 bunaíodh Óg-Ógras do pháistí idir 8-13 bliana d'aois. Tugadh aitheantas oifigiúil d'Óg-Ógras i 1988 nuair a cheadaigh an Roinn Oideachais deontas le haghaidh Oifigeach Óg-Ógras don chéad uair. Tháinig fás agus forbairt mhór ar chlubanna don aois-ghrúpa seo agus bunaíodh go leor clubanna i gceantair ina raibh clubanna d'Ógras ag feidhmiú cheana féin, agus i gceantair nach raibh aon chlub d'aon sórt roimh ré. Bíonn clár imeachtaí leagtha síos d'Óg-Ógras gach bliain, mar a bhíonn do ghasraí Ógras. Bíonn turas lae le haghaidh gach cúige roimh na Nollag agus bíonn turas eile acu i Mí an Mhárta. I gceantair den tír bíonn lá spóirt ag na clubanna, a bhíonn leagtha amach ar nós Cluichí Tailteann Ógras, ach ní bhíonn siad ag fanacht as baile thar oíche. Bíonn roinnt mhaith de bhaill Óg-Ógras a fhanann san eagraíocht agus a théann ar aghaidh go dtí clubanna Ógras nuair a shroicheann siad an aois-teorainn sin.

 

Cathaoirligh Ógras

 

 

1971 - '73   Seán Mac Mathúna
1973 - '75   Mairéad Bn. Uí Dhomhnaill
1975 - '77   Mícheál Mac Gréil, S.J.
1977 - '78   Niall Ó Muilleoir
1978 - '79   Seán de Paor
1979 - '80   Ciarán Ó Feinneadha
1980 - '81   Seán de Paor
1981 - '83   Pádraig Ó Duibhir
1983 - '85   Deaglán de Paor

 

 

 

1985 - '88   Pádraig Ó Sabhain
1988 - '89   Antóin Mac Cárthaigh
1989 - '9  0 Fiona de Staic
1990 - '92   Seán Óg Ó Coisdealbha
1992 - '94   Aodhán Ó Meachair
1994 - '97   Pádraig de Burca
1997 - 2005   Máirín Uí Ghríofa
2005 - Inniu   Breandán Ó Cathasaigh

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag