Tionscnamh Ceartas Aeráide Ógras 2020
gen-z-climate-justice-generation-L_edite
Ciste Ceartas Aeráide
Is téarma é 'Ceartas Aeráide' a úsáidtear chun téamh domhanda a fhrámú mar shaincheist eiticiúil agus pholaitiúil, seachas a bheith dírithe ar ghnéithe timpeallachta nó fisiceacha amháin.
653e85b6-2323-4803-97d2-38826a397997.jpeg

Bhí Ógras thar a bheith ríméadach nuair a bhronnadh deontas ar an eagraíocht ón gCiste Ceartas Aeráide Óige, a bhí á reáchtáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, don chéad uair i 2020. Dúirt an tiar-Aire Katherine Zappone go dtabharfaidh sé tacaíocht d'eagraíochtaí óige atá ag díriú isteach ar aird a tharraingt ar na fadhbanna a bhaineann le Ceartas Aeráide. Rinne Ógras neart oibre spraíúil agus suimiúil chun an deontas a úsáid chun tionchar suntasach a bheith againn, agus oideachas úsáideach agus bríomhar a thabhairt dár mbaill óga chun gur féidir leo díriú ar an tsaincheist seo agus chun iad a chumhachtú chun athrú dearfach a dhéanamh ar an timpeallacht agus an domhan...Mar chuid den tionscnamh d'eagraigh Ógras, in éineacht le Thriftify.ie, Comórtas Ceartas Aeráide chun daoine óga suas go 25 bliain a spreagadh le taighde a dhéanamh ar an bhflúirse saincheisteanna casta agus éagsúla mórthimpeall ar Cheartas Aeráide, le 16 duais aitheantais ar luach €100 an ceann.

 

D'éirigh go hiontach leis an gComórtas agus bhí sé thar a bheith deacair d'fhoireann Ógras buaiteoirí a roghnú - bhí roinnt iontrála a chur deora inár súile!! Bhí agus táimid fíorbhródúil dár mbaill agus do dhaoine óga Éireann as ucht an mhéid paisean, iarracht agus pearsantacht a chuir siad isteach ina gcuid iarratais, a thaispeánann go bhfuil Óige dhíograiseach, uaillmhianach cruthaitheach againn sa tír agus a thugann dóchas dúinn uilig. Beidh gach iontráil go bhfuair muid ar fáil thíos go luath - obair den scoth le neart taighde, ealaín, scríbhneoireacht, físeáin agus níos mó ina measc. Gabhann Ógras buíochas agus comhghairdeachas mór le gach éinne a thóg páirt as a gcuid obair chrua agus as an iarracht a dhéanamh chun an scéal a scaipeadh faoi conas aire a thabhairt dár bpláinéid álainn!

Comórtas Ceartas Aeráide
Sonraí an Chomórtais

 

Tá go leor féidearthachtaí i gceist leis an gcomórtas: le topaicí chomh leathan le 'Ceartas Aeráide', níl deireadh leis an méid taighde, oideachas, stíl agus ábhair cainte gur féidir a  úsáid i do chuid oibre. Tá aoisghrúpaí agus catagóirí éagsúla i gceist, agus molann Ógras do gach iontrálaí a bheith cruthaitheach le bhur gcur chuige chun dul i bhfeidhm orainn! 

 

Tá neart moltaí agus smaointe againn faoi ábhair acmhainneachta thíos, agus mar gheall gur chomórtas lán-Ghaeilge é seo chun táirgeadh acmhainní Gaeilge ar an ábhar suimiúil, casta seo a spreagadh, rachaidh gach iontráil don chomórtas isteach i dtaispeántas ar Cheartas Aeráide mar chuid de Thionscnamh Ógras. Freisin beidh gach iontráil curtha ar fáil i slí speisialta agus seolta ar aghaidh chuig polaiteoirí agus airí stáit, leis an aidhm go gcabhróidh sé daoine a spreagadh agus a chur ar an eolas faoi Cheartas Aeráide; Faoi cad gur féidir linn - nó gur cóir dúinn - a dhéanamh chun domhan níos fearr, níos cothroime agus níos inbhuanaithe a dhéanamh, do gach éinne.

 

 

Catagóirí agus Aoisghrúpaí 

Beidh dearbhán €100 ó Thriftify.ie le bronnadh ar dhuine amháin i ngach aoisghrúpa, do gach catagóir - sin €1600 ina iomláine atá ar fáil mar dhuais don chomórtas! Is féidir leat níos mó ná iontráil amháin a sheoladh isteach don chomórtas, mar sin is féidir leat níos mó ná deis amháin duais €100 a bhuachaint a thacú! Is féidir le héinne suas go dtí 25 bliain iontráil a sheoladh isteach. Tá na haoisghrúpaí leagtha amach mar seo: faoi 12, 12-14bl, 15-18bl agus 19-25 bl (tá an Comórtas oscailte don phobal - ní gá duit a bheith cláraithe mar bhall d'Ógras chun iontráil a seoladh isteach).

Féach thíos na catagóirí agus cur síos orthu, mar aon le moltaí d'ábhair taighde/iontrála:

 

Ealaín 

 • Pictiúir péinteáilte / tarraingthe

 • Píosa dealbhóireachta

 • Póstaer 

 • Mósáic 

 • Aon tionscadal ealaíne is mian leat!

 

Scríbhneoireacht 

 • Aiste 

 • Dán

 • Drámaíocht

 • Litir

 • Aon tionscadal scríbhneoireachta is mian leat!

 

Meán Cumarsáide

 • Físeán 

 • Grianghrafadóireacht

 • Feachtas na Meán Sóisialta

 • Tik Tok

 • Aon tionscadal meán cumarsáide is mian leat!

 

Cur i Láthair

 • Cur i láthair físe 

 • Taispeántas Powerpoint / sleamhnáin 

 • Amhrán

 • Dúshláin

 • Aon sórt cur i láthair is mian leat!

Thriftify Logo beag.png
Roinnt moltaí d'ábhair taighde/iontrála:

 

Tá neart féidearthachtaí ó thaobh an ábhar seo, agus impímid ar iontrálaithe a bheith cruthaitheach le bhur dtionscadail. Ar ndóigh is féidir leat d'iontráil a chruthú mórthimpeall ar an ábhar 'Ceartas Aeráide' go ginearálta, ach tá an tsaincheist thar a bheith casta agus tá neart i gceist leis, téann sé i ngleic orainn uilig i slite difriúla agus tá neart oibre le déanamh againn, mar sin tá neart smaointe ag teastáil chun é a choimeád ar intinn gach duine agus difríocht dhearfach a dhéanamh! Mar sin, seo chugat roinnt moltaí d'ábhair féideartha d'iontrála an chomórtais, ach ar ndóigh níl aon teorainn leis an méid bealaí gur féidir leat tabhairt faoin ábhar agus táimid ag tnúth le bhur gcuid smaointí agus modhanna leathan a fheiceáil!

Ábhair mholta

 

Mearfhaisean (Fast Fashion)

Anás míosta (Period Poverty)

 Inscne / Éagumas / Gnéasacht / Cine

Díothú (daoine / ainmhithe / plandaí srl.)

 Úsáid Acmhainní (díchoilltiú / uisce / cadás / ola / CO2 srl.)

 Cearta Oibrithe

 I bhfad i bhfad níos mó féidearthachtaí!!

 

Roinnt naisc chun cabhrú le taighde

www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice/

  www.trocaire.org/campaigns/climate-justice

www.ecounesco.ie/youth-climate-justice-challenge/

beirt bhan.jpeg