Cúrsaí Traenáil

Bíonn cúrsaí éagsúla ar siúl do cheannairí an eagraíocht i rith na bliana. Cuireann an traenáil seo le cumas an cheannaire/duine deonach plé leis na baill ar bhealach gairmiúil a thacaíonn le forbairt an duine óig.

 

Is iad na cúrsaí traenáil a mbíonn curtha ar fáil againn ná:

    

 •   Cúrsa 'Ag Tosú Amach'

 •   Frith-bhulaíocht

 •   Cúrsa Cosaint Leanaí

 •   Bunchúrsa Ceannaireachta

Ag Tosú Amach

 

Clár traenála do cheannairí chun cabhrú leo tuiscint a fháil ar chleachtas obair óige agus a bheith ábalta é a chur i bhfeidhm ina gclub féin. Déantar an cúrsa seo thar roinnt seachtainí – de ghnáth i ceithre sheisiún de 3 uair a chloig an ceann atá i gceist.

 

Tuilleadh eolais faoi chlub a bhunú.

 


Seisiún Traenála ar Frith-bhulaíocht

 

Ceardlann a dhéanann cur síos ar bhulaíocht, conas go n-aithníonn an ceannaire go bhfuil sé ag tarlú, cad atá i gceist le bulaíocht agus bealaí chun déileáil leis sa chlub óige. Is seisiún trí huaire a chloig é seo gur féidir a chur ar siúl sa chlub óige leis na ceannairí agus na baill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúrsa Cosaint Leanaí

 

Is clár oiliúna é seo atá dírithe ar oibrithe laistigh d’Earnáil na hÓige. Is cúrsa 4 uair a chloig é seo, le briseadh de 20 nóiméad tar éis an chéad seisiún. Tar éis an chúrsa ba chóir go mbeadh tuiscint níos fearr ag na rannpháirtithe ar na míreanna seo a leanas:

 

 • An ceangal idir Cosaint Leanaí & Obair Óige

 • An comhthéacs níos leithne atá ann don obair seo

 • Na dhearcaidh éagsúla atá ann faoin gceist seo

 • Na sainmhínithe atá ann ar mhí-úsáid leanaí

 • Na caíonna ina bhféadfadh oibrithe teacht ar eolas faoi / údair imní a bheith acu faoi mhí-úsáid

 • Na tréithe a d’fhéadfadh duine a cháiliú mar dhuine oiriúnach/mí-oiriúnach chun obair a dhéanamh le paistí/daoine óga

 • Na féidearthachtaí a bheadh ann chun déileáil le nochtadh eolais/imní faoi mhí-úsáid leanaí

 • Nósanna imeachta tuairisceoireachta

 • An úsáid cheart a bhaint as ár gcód iompair agus a phríomheilimintí

 

Tuilleadh eolais faoi Chosaint Leanaí.
 


Bun-Chúrsa Ceannaireachta

 

Cúrsa gairid é seo chun ceannairí a chur ar an eolas maidir leis na gnéithe is tábhachtaí d’obair sa chlub óige.  de ghnáth tógann sé timpeall 4 uair a chloig agus clúdaíonn sé na míreanna seo a leanas:

 

 1. Cur síos ar Ógras & Obair Óige

 2. Ról an cheannaire

 3. Pleanáil an clár oibre

 4. Árachas & Sábháilteacht

 5. Riarachán & dea-chleachtas.

Polasaí

Frithbhulaíochta

Ráitis

Frithbhulaíochta

Ceardlann

Frithbhulaíocht

Cur i láthair ar

Frithbhulaíocht

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag