Uasdátú ó Ógras faoi Covid-19

A Chairde, tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith le gach éinne agus go bhfuil sibh slán sábháilte.

Tá oifigí Ógras dúnta faoi láthair agus táimid ag cloí le treoirlínte an Rialtais ó thaobh scaradh sóisialta, lámha a nigh go minic, gan an teach a fhágáil ach amháin nuair atá sé riachtanach, srl. Ar ndóigh táimid tar éis a bheith orainn neart athraithe agus athchóirithe a dhéanamh ó thaobh clubanna agus campaí de, agus coimeádfaidh muid suas chun dáta sibh anseo agus ar na meáin shóisialta mar a athraíonn rudaí.

 

Tá ár bhfoireann fós ag obair ó bhaile, agus táimid ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do bhaill, do cheannairí agus do thuismitheoirí. Táimid ag fanacht gníomhach ar Facebook, Instagram agus Twitter, agus tá neart smaointe againn chun fanacht gníomhach sa bhaile, ina measc clubanna fíorúla ar líne, tráth na gceist, ranganna teagaisc, agus níos mó. Lean muid ar na meáin shóisialta agus tar i dteagmháil linn má tá aon cheist agat faoi Ógras nó moltaí agat dúinn:

 

Cúige Laighean/Cúige Uladh - Amie Ní Bhriain: laighean@ogras.ie ; 087 918 7120

Cúige Mumhan - Risteárd Ó Fuaráin: mumhan@ogras.ie ; 087 219 4992

Cúige Chonnacht - Meadhbh Ní Ghaora: gaillimh@ogras.ie ; 087 062 3010

Eolas ginearálta - Bláithín de Burca: blaithin@ogras.ie

 

Tabhair aire, agus guíonn foireann Ógras gach rath agus gach buíochas ar na hoibrithe ar an líne thosaigh -

Míle Buíochas a Chairde.

Covid-19 Update from Ógras

Hello friends, we hope everyone is getting on well and that you're all safe at home.

Ógras offices are closed at the moment and we are following the Government's guidelines including social distancing, regular handwashing, staying home except when leaving the house is essential, etc. Of course, we have had to make some changes and adapt when it comes to clubs and camps, and we will keep you up to date here and on social media as things change.

Our team is still working from home, and we are available to offer support to members, club leaders and parents. We are staying active on Facebook, Instagram and Twitter, and we have lots of ideas to help stay active at home, including virtual online clubs, table quizzes, tutorials and more. Follow us on our social media and get in touch with us if you have any questions about Ógras, or suggestions for us:

Leinster/Ulster - Amie Ní Bhriain: laighean@ogras.ie ; 087 918 7120

Munster - Risteárd Ó Fuaráin: mumhan@ogras.ie ; 087 219 4992

Connacht - Meadhbh Ní Ghaora: gaillimh@ogras.ie ; 087 062 3010

General Information - Bláithín de Burca: blaithin@ogras.ie

 

Take care, and Ógras's team wishes every success and gives huge thanks to all frontline workers -

Míle Buíochas a Chairde.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag