top of page
Campaí Samhraidh Ógras 2021 - Taobh amuigh!
Campaí 2021.gif

Campaí Lasmuigh do 2021!

Tar éis bliain aisteach (ach rathúil agus spraíúil!) ar líne, tá Ógras ar bís go bhfuil muid in ann ár gCampaí Samhraidh cáiliúla a chur ar fáil go fisiciúil arís!

Beidh Campaí Samhraidh Ógras 2021 lasmuigh, le huimhreacha teoranta, agus le béim ar shábháilteacht gach éinne trí threoirlínte an rialtas, an FSS agus Ógras féin a leanúint maidir le Covid 19.

 

Beidh neart ar siúil againn ag na campaí - ar ndóigh beidh na himeachtaí clasaiceach cosúil le Ciorcal Comhrá, Spóirt srl., ach beidh imeachtaí nua, athchóirithe le bheith lasmuigh againn freisin ar nós Ceardlanna, Rince, Tóraíocht Taisce.... agus i bhfad níos mó!

 

Tá clú agus cáil ar Champaí Samhraidh Ógras, agus tá sceitimíní orainn sibh a fheiceáil ansin. Tá tuilleadh eolas faoi na Campaí thíos, nó is féidir clárú go díreach anseo:

Sonraí na gCampaí 

 

Tá costas €60 ar Champaí Laighean agus €55 ar na Campaí i gConnacht agus Mumhan. Rithfidh gach campa i mbliana ar feadh 4.5 uair a chloig sa lá: 10rn go 2.30in, Luan go hAoine sa tseachtain chuí, le Turas Lae ar lá amháin san áireamh. 'Sí 7-12 bliain aoisghrúpa gach campa.
Beidh Campaí á rith i ngrúpaí do 15 duine óg ar a mhéid (agus táimid ag súil go líonfaidh muid iad!), agus beidh ar a laghad beirt dhuine fásta i láthair chun iad a stiúradh - Tá múinteoirí agus ceannairí Ógras cáilithe agus Grinnfhiosraithe ag an nGarda Síochána, le taithí ar obair Óige trí Ghaeilge.

Cuspóirí agus Gníomhaíochtaí:​


Cuspóirí: 

 • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh

 • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

 • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge

 • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile​

 

Roinnt Shampla do Ghníomhaíochtaí ag Campaí Samhraidh Ógras:

 • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge 

 • Ceardlanna praiticiúla 

 • Ealaíona agus Ceardaíocht 

 • Toraíocht Taisce 

 • Rince agus Ceol 

 • Aclaíocht/Ióga

 • Turas Lae – Day Trip

 • ...Agus go leor eile – And lots more!

Féach thíos dátaí agus ionaid Campaí Ógras 2021 agus cliceáil chun clárú - ach coimeád ar intinn go bhfuil spásanna teoranta, so bí gasta ag clárú chun an deis a thapú a bheith linn!

páiste madra Ógras.png

Bhí Campaí Samhraidh Ógras ar líne go hiontach, cinnte, ach...
Beidh Campaí 2021 lasmuigh!!!

surfáil.png

'

Campa Nás na Ríogh: Gaelscoil Nás Na Ríogh, Cnoc An Phíobaire, Nás, Cill Dara
5-9 Iúil
10rn-2.30in

Beautiful Landscape

Campa Gaelscoil Mhic Amhlaigh:
GSMA, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

5-9 Iúil
10rn-2.30in 

Tropical Leaves

Campa Bhaile an Mhuilinn:
Ionad Pobail Nagle Rice, Baile an Mhuilinn, Ciarraí
12-16 Iúil
10rn-2.30in

Screenshot 2021-05-27 at 00.03.47.png

Campa Bhaile na Manach:
Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Contae BÁC
26-30 Iúil
10rn-2.30in

Screenshot 2021-05-27 at 00.00.09.png

Campa Marino: Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, BÁC 9
5-9 Iúil
10rn-2.30in

Ógras Grúpas BEO-1.jpg

Campa Léim an Bhradáin:
Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin, Cill Dara
12-16 Iúil
10rn-2.30in

%C3%93gras%20Maoini%C3%BA%20scoil%20surf

Campa Trá Lí:
Halla Cumann Iosaef, Trá Lí,
Ciarraí
19-23 Iúil
10rn-2.30in

Óg-Ógras_Chonamara_i_Delphi_06_011.jpg

Campa Bhaile Uí Thaidhg:
Ionad Pobail Bhaile Uí Thaidhg, Br Sandhills Ciarraí
26-30 Iúil
10rn-2.30in

Nótaigh go bhfuil córas nua clárúcháin Easypayments Plus á úsáid ag Ógras i mbliana chun rudaí a shimpliú do gach éinne. Má tá cuntas Easypayments Plus agat cheana féin beidh tú in ann an cuntas sin a úsáid agus díreach na sonraí breise atá ag teastáil dos na campaí a thabhairt dúinn tríd an chuntas sin. Muna bhfuil cuntas, is féidir leat cuntas a dhéanamh go héasca, go sciopadh agus saor in aisce - agus b'fhéidir níos tábhachtaí, sábhálfaidh sé ama duit amach anseo!! Tá an córas EPP an-simplí, ach tá sé nua dúinn chomh maith, so ná bí buartha teacht i dteagmháil linn má tá aon fhadhb clárú agat.

Féach anseo chun mionsonraí a fháil faoi na campaí, ina measc tuilleadh eolas faoi Covid19, cuspóirí, gníomhaíochtaí, cad le tabhairt leat, éiteas an Champa, agus chun aon cheist eile a fhreagairt!

Éiríonn go hiontach leis na campaí gach bliain agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu, so táimid ar bís nach bhfuil orainn díomá a chur ar ár mbaill rialta agus nua atá ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge, fiú sa domhan aisteach mar atá sé faoi láthair. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraíúil, taitneamhach agus ag foghlaim focail agus abairtí dá bharr. Déanann na campaí forbairt ar fhéinmhuinín an duine óg agus in úsáid na teanga - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ghinearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, trí rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraíúil, sábháilte.

Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - bliain i ndiaidh bliana. ​

Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolais ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.

 

 

 

Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campa

bottom of page