top of page
Campaí Samhraidh Ógras 2022
Tarraingt Téada.jpg
Lógó Ógras 2021.png

Tá Campaí Samhraidh Ógras ar Ais! 

Níl orainn a mhíniú duit go raibh rudaí beagáinín idir dhá cheann na meá le roinnt blianta beaga anuas agus muid uilig ag dul i dtaithí ar an 'gnáthshaol nua' agus é de shíor ag athrú. Pé cás a bhí ann áfach, bhí Ógras réidh chun ár sheirbhísí a fheabhsú agus a ​​chur in oiriúint le himeachtaí agus clubanna ar líne agus faoin aer chun ár mbaill a choinneáil ghníomhach agus spás sábháilte spraíúil a chruthú dóibh trí Ghaeilge - agus níl aon difríocht i mbliana mar tá muid ar bís chun a fhógairt go mbeimid ag rith ár gCampaí Samhraidh cáiliúla arís! Tá sceitimíní orainn gach rud atá foghlamtha againn idir shean agus nua a chur i bhfeidhm, agus táimid ag tnúth le 2022 a bheith ar an mbliain is fearr do Champaí Samhraidh Ógras go dtí seo!

Ar ndóigh, ar mhaithe le spás sábháilte, pearsanta a chruthú agus leis an ardchaighdeán obair óige atá Ógras bródúil aisti a chur ar fáil, beidh clárúcháin dos na campaí teoranta agus beidh béim choinsiasach ar shláinte agus ar spraoi sábháilte gach éinne trí impleacht chomhsheasmhach ar threoirlínte an FSS agus ar ár n-éiteas agus caighdeáin chleachtais féin.

 

Beidh neart ar siúil againn ag na campaí - ar ndóigh beidh na himeachtaí clasaiceach cosúil le Ciorcal Comhrá, Spóirt srl., cluichí srl., agus turas lae ar cheann de na laethanta, ach ina theannta sin beidh imeachtaí nua & sceideal athchóirithe le gníomhaíochtaí ar nós Ceardlanna, Rince, Tóraíocht Taisce, Cláir Ógras.... agus go leor eile!

Tá clú agus cáil ar Champaí Samhraidh Ógras agus tá sin tuillte againn lenár n-obair óige taitneamhach den scoth, agus tá sceitimíní orainn sibh a fheiceáil ansin. Tá tuilleadh eolas breise faoi na Campaí thíos, nó is féidir clárú go díreach anseo:

surfáil.png

Táimid ar ais is ar fheabhas - níos fearr ná riamh!

Sonraí na gCampaí 

Tá costas €60 ar Champaí Laighean agus €55 ar na Campaí i gConnacht agus Mumhan. Rithfidh gach campa i mbliana ar feadh 4.5 uair a chloig sa lá: 10rn go 2.30in (seachas má luaitear am eile), Luan go hAoine sa tseachtain chuí, le Turas Lae ar lá amháin san áireamh. 'Sí 7-12 bliain aoisghrúpa na campaí seachas má luaitear a mhalairt do champa déagóirí.
Beidh spásanna clárú dos na Campaí teoranta
bunaithe ar mhéid foirne agus halla i ngach campa (agus táimid ag súil go líonfaidh muid iad!), agus beidh ar a laghad beirt dhuine fásta cáilithe i láthair chun iad a reáchtáil - Tá múinteoirí agus ceannairí Ógras cáilithe agus Grinnfhiosraithe ag an nGarda Síochána, le taithí fhairsing acu ar obair Óige trí Ghaeilge.

Cuspóirí agus Gníomhaíochtaí:​


Cuspóirí: 

 • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh

 • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

 • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge

 • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile​

 

Roinnt Shampla do Ghníomhaíochtaí ag Campaí Samhraidh Ógras:

 • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge 

 • Ceardlanna praiticiúla 

 • Ealaíona agus Ceardaíocht 

 • Toraíocht Taisce 

 • Rince agus Ceol 

 • Aclaíocht/Ióga

 • Díospóireacht

 • Gníomhaíochtaí maidir le Ceartas Aeráide 

 • Cláir Ógras

 • Turas Lae – Day Trip

 • ...Agus go leor eile – And lots more!

Féach thíos dátaí agus ionaid Campaí Ógras 2022 agus cliceáil chun clárú - ach coimeád ar intinn go bhfuil spásanna teoranta, so bí gasta ag clárú chun an deis a thapú a bheith linn!

páiste madra Ógras.png

'

Avon1.png

Campa Nás na Ríogh: Gaelscoil Nás Na Ríogh, Cnoc An Phíobaire, Nás, Cill Dara
4-8 Iúil
10rn-2.30in

275174573_1049713138945415_8425831067548145062_n.jpg

Campa Thamhlacht: Coláiste de hÍde, Bóthar Chaisleáin Thigh Mothain, Tamhlacht, BÁC 24
4-8 Iúil
10rn-2.30in

Ógras Grúpas BEO-1.jpg

Campa Léim an Bhradáin:
Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin, Cill Dara
11-15 Iúil
10rn-2.30in

Screenshot 2021-05-27 at 00.00.09.png

Campa Marino: Halla Carleton, Ascaill Shliabh Mhártain BÁC 3 D03 AE09
18-22 Iúil
10rn-2.30in

%C3%93gras%20Maoini%C3%BA%20scoil%20surf

Campa Thrá Lí:
Halla Cumann Iosaef, Trá Lí Co Ciarraí
18-22 Iúil
***9rn-1.30in***

Beautiful Landscape

Campa Gaelscoil Mhic Amhlaigh:
GSMA, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

25-29 Iúil
10rn-2.30in 

20220412_104734.jpg

Campa Dhún Dealgan - LÁN! Is féidir d'ainm a chur síos ar an liosta feithimh as dul i dteagmháil le hAmie anseo

Tarraingt Téada.jpg

Campa *Déagóirí* (12-17bl) Nás na Ríogh:
Gaelcholáiste Chill Dara, Seanbhóthar Luimnigh, Nás na Ríogh Co Chill Dara
11-15 Iúil - 10rn-*3in*

Tropical Leaves

Campa Bhaile an Mhuilinn:
Ionad Pobail Nagle Rice, Baile an Mhuilinn, Ciarraí
11-15 Iúil
10rn-2.30in

Screenshot 2021-05-27 at 00.00.09.png

Campa Chrois Araild: Scoil Náisiúnta Chrois Araild, Bóthar Clareville, Crois Araild BÁC D6W FR66
18-22 Iúil
10rn-2.30in

%C3%93gras%20Maoini%C3%BA%20scoil%20surf

*CAMPA GAELTACHTA*
Campa Acaill:
Ionad Phobal Glór na dTonn, an Corrán, Acaill Co Mhaigh Eo
18-22 Iúil
***10rn-3in***

Óg-Ógras_Chonamara_i_Delphi_06_011.jpg

Campa Bhaile Uí Thaidhg:
Ionad Pobail Bhaile Uí Thaidhg, Br Sandhills Ciarraí
25-29 Iúil
10rn-2.30in

Nótaigh go bhfuil córas clárúcháin Easypayments Plus á úsáid ag Ógras chun rudaí a shimpliú do gach éinne. Má tá cuntas Easypayments Plus agat cheana féin beidh tú in ann an cuntas sin a úsáid agus díreach na sonraí breise atá ag teastáil dos na campaí a thabhairt dúinn tríd an chuntas sin. Muna bhfuil cuntas, is féidir leat cuntas a dhéanamh go héasca, go sciopadh agus saor in aisce - agus b'fhéidir níos tábhachtaí, sábhálfaidh sé ama duit amach anseo!! Tá an córas EPP an-simplí, ach tá sé nua dúinn chomh maith, so ná bí buartha teacht i dteagmháil linn má tá aon fhadhb clárú agat.

Féach anseo chun mionsonraí a fháil faoi na campaí, ina measc tuilleadh eolas faoi threoirlínte shláinte, cuspóirí, gníomhaíochtaí, cad le tabhairt leat, éiteas an Champa, agus chun aon cheist eile a fhreagairt!

Éiríonn go hiontach leis na campaí gach bliain agus baineann na daoine óga a bhíonn i láthair  an-taitneamh astu i gcónaí, so tá an-áthas orainn go bhfuil muid in ann an t-eispéireas seo a thabhairt dár mbaill rialta, sean agus nua agus aon duine atá ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge - eispéireas dearfach atá tuillte go maith acu agus gur féidir leo súil leis ó Ógras. Tugann na campaí deis do dhaoine óga an Ghaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraíúil, taitneamhach, agus iad ag piocadh suas focail agus frásaí nua mar a théann siad ar aghaidh, ag cur lena bhféinmhuinín agus lena n-úsáid na teanga. Is bealach iontach iad na Campaí chun cabhrú le daoine óga scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaitheacha a fhorbairt, scileanna tógála gaolta, agus tuiscint ghinearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, trí rannpháirtíocht spraíúil agus gníomhach laistigh de thimpeallacht shábháilte

Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - bliain i ndiaidh bliana. ​

Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolais ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.

 

 

 

Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campa

bottom of page