top of page
Cláracha & Imeachtaí
Ardán_Inside_Page_1.jpg

Gach bliain bíonn Seó Ardáin ag muintir clubanna Óg-Ógras gach Cúige ina dhéanann clubanna an Cúige sin dráma/seó a chuma agus a chur ar siúil dos na clubanna eile agus dona tuismitheoirí! Beidh Seó Ardáin na bliana seo ar siúil ar fud na tíre i mí an Mhárta. 

Iarrtar ar na baill a samhlaíocht a úsáid chun dráma a léiriú a phléann le téama áirithe. An téama i mbliana ná: 

 

Tionchar Dearfach Daoine Óga ar an Domhan 

Tríd plé a dhéanamh ar an téama seo, beidh gá do na grúpaí scéal a chumadh a théann i ngleic leis an téama. Ba mhaith le hÓgras go mbeadh iarracht déanta ag na clubanna ar fad dul i ngleic leis an téama ar mhódh cruthaitheach agus samhlaíoch. 

Beidh duais ag dul do chlubanna a léiríonn sár scileanna sna rannóga seo a leanas:

  • Plé ar Théama (ag tnúth le samhlaíocht agus éagsúlacht)

  • Samhlaíocht (ó thaobh cur chuige an dráma)

  • Damhsa/Ceol (Is gá go mbeadh ar a laghad píosa ceoil amháin agus píosa damhsa amháin sa dráma)

  • Úsáid Gaeilge (caithfidh drámaí uile a bheith trí Ghaeilge amháin, le roinnt eisceachtaí)

  • Aisteoireacht (Compórdacht, cleachtadh, cur chuige)

  • Obair Fhoirne (is iad spiorad ghrúpa agus eispéireas foirne aidhmeanna an Seó Árdáin)

Má tá aon cheist agat mar gheall ar seo déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha Áitiúil.

Iarrtar ar

na baill a samhlaíocht a úsáid

dráma a léiriú a phléann

le téama áirithe

Má tá aon cheist agat mar gheall ar seo déan teagmháil

leis an Oifigeach Forbartha Áitiúil

dráma_beirte.jpg
bottom of page