top of page

21 - 23 Aibreán/April 2023

|

Galway

Cluichí Tailteann Ógras, Aibreán 21-23, 2023

Gaillimh (Brú Snoozles Eyre Square) le haghaidh clubannaí agus baill Ógras (12 - 18 bliain d'aois) Galways (Snoozles Hostel Eyre Square) for Ógras clubs and members (12-18 years)

Lán/Dúnta - Full/Closed
Ócáidí eile - Other events

Time & Location

21 - 23 Aibreán/April 2023

Galway, Forster St, Galway, Ireland

About the event

Beidh Cluichí Tailteann Ógras ar siúl i nGaillimh ó 21 – 23 Aibreán 2023. Is €100 an duine an costas don deireadh seachtaine agus clúdaíonn sé sin taisteal ar bhus go Gaillimh, loistín, béiltí agus n’imeachtaí ar fad.

Má tá cead ag do mhac/iníon dul ar an turas seo, ní mór duit an cláruhcáin seo a críochnú agus an fhoirm ceadú/cód iompar a shíniú (le fáil ó ceannaire do club áitiúl nó d'Oifigeach Forbartha áitiúl in Ógras).   

Beidh Ógras i dteagmháil níos cóngaraí don am le breis sonraí, msh eolas/sonraí taistil, clár ama an deireadh seachtaine srl

Tabhair faoi deara go bhfuil teorainn de 50 leaba sa bhrú agus mar sin beimid ag tabhairt na spásannaí do na chéad 50 daoine a chuireann spás san áireamh tríd an clárúcháin agus íocaíocht ar líne a dhéanamh. 

Ógras are organising a Sports and Competition Weekend from 21 – 23 April, 2023 in Galway. The cost per student is €100 which includes transport to Galway, accommodation in Snoozles Hostel, all meals and activities.

If your son/daughter is permitted to participate in this event, please complete this online registration sign the consent/code of condut form (available from your local club or your local Development Officer within Ógras).  

Ógras will be in touch closer to the event with more information for example travel details, timetable for the weekend etc

Please note there is a limit of 50 beds in the hostel and we will therefore be working of a first come first served basis in terms of those who complete this online regitration and payment. 

Share this event

bottom of page