top of page

Fís an Eagrais

Go mbeadh an Ghaeilge á labhairt mar theanga phobail ag daoine óga na hÉireann, agus go mbeadh an fhéinmhuinín agus an cumas acu a n-acmhainn a bhaint amach, agus a bheith lánpháirteach sa phobal trí mheán na Gaeilge

''

''

bottom of page