Bunreacht Ógras
Ógras Lógó.jpg
Screenshot 2020-11-05 at 14.07.25.png
cailíní_glasa_gearrtha_.png

Fís an Eagrais

Go mbeadh an Ghaeilge á labhairt mar theanga phobail ag daoine óga na hÉireann, agus go mbeadh an fhéinmhuinín agus an cumas acu a n-acmhainn a bhaint amach, agus a bheith lánpháirteach sa phobal trí mheán na Gaeilge

'

'