Ógras: an Domhan
Comórtas Díospóireachta
Ceartas Aeráide Ógras 2021

Ógras ag reáchtáil an chomórtais díospóireachta seo le plé agus oiliúint faoi cheartas aeráide agus athrú aeráide a chur chun cinn i measc an aos óig.

An dara haidhm ná leis an plé seo a chur chun cinn as Gaeilge.

 

Is féidir an plé seo a thosú sa rang agus a fhorbairt i dteaghlaigh agus os comhair an phobail.

 

Mar sin níl Ógras ag iarraidh an díospóireacht a chúngú do na foirne
díospóireachta amháin – ba chóir an rang, club, clann agus scoil a
tharraingt isteach sa phlé i bhfoirm taighde, díospóireachta, tráth
na gceist agus eile.

Rialacha

 1. Mic léinn 12-15 bliana d’aois nó bliain 1-3 a ghlacfaidh páirt sa chomórtas.

 2. Triúr cainteoir ar gach foireann agus ionadaí amháin ar eagla
  go mbíonn duine éigin in easnamh nó tinn.

 3. Labhraíonn an captaen ar son an rúin ar dtús (Foireann A) agus ansin an captaen i gcoinne an rúin (Foireann B).

 4. Ansin labhraíonn cainteoir 2A agus cainteoir 2B agus ansin cainteoir 3A agus 3B.

 5. Tá cead ag gach duine labhairt ar feadh 3 nóiméad.

 6. Gheobhaidh an captaen nóiméad amháin ag deireadh na díospóireachta le hachoimre a dhéanamh. Captaen B ar dtús agus captaen A le críochnú.

 7. Buailfidh an clog tar éis dhá nóiméad ionas go bhfuil a fhios ag an duine atá ag caint go bhfuil nóiméad amháin eile acu le críochnú

 8. Ní bheidh aon mharcanna le haghaidh pointe atá déanta tar éis na trí nóiméad.

 9. Beidh an Díospóireacht go hiomlán i nGaeilge agus baintear marcanna má úsáideann na cainteoirí níos mó ná cor fhocal in aon teanga eile.

 10. Foireann amháin ó Ghaelcholáiste atá ceadaithe i 2021.

 11. Ní ghearrfar táille ar bith i 2021.

 12. Beidh duais don Chéad agus Dara háit.

 13. Beidh an rún ag na foirne dhá lá roimh ré agus faigheann siad taobh an rúin cúpla (ar son nó i gcoinne) uair a chloig roimh ré.

 14. Déanfar taifead (fís & fuaim) ar gach cainteoir agus beidh ar gach cainteoir cead a thabhairt úsáid a bhaint as an taifead seo ar líne.

 15. I 2021 cuirfear an-bhéim ar shábháilteacht ó Covid mar atá leagtha amach i bPolasaí Covid 19 Ógras.

YCJF Branding_Irish_FullColour_NoDCEDIY.png
Bronnfar
dearbhán
ar bhuaiteoirí Ógras: an Domhan, agus Corn ar an Scoil!
Íoslódáil Foirm Iontrála anseo 
Íoslódáil na Rialacha anseo

Rúin samplacha: 
 • Tá dualgas géarchéim na haeráide a réiteach i lámha gach duine aonar.

 • Caithfear modhanna taistil a athrú ó bun go barr.

 • Tá an ghéarchéim tithíochta níos tábhachtai ná an ghéarchéim aeráide.

 • Tá an freagra d’athrú aeráide inár gcrainn.

Cuireadh an tionscadal seo ar fáil trí thacaíocht an Chiste um Cheartas Aeráide don Aos Óg ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.

Ceartas aeráide anois.jpg
Ábhair na Díospóireachta

Mearfhaisean (Fast Fashion)

Anás míosta (Period Poverty)

 Inscne / Éagumas / Gnéasacht / Cine

Díothú (daoine / ainmhithe / plandaí srl.)

 Úsáid Acmhainní (díchoilltiú / uisce / cadás / ola / CO2 srl.)

 Cearta Oibrithe

 I bhfad i bhfad níos mó féidearthachtaí!!

Roinnt naisc chun cabhrú le taighde

www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice/

  www.trocaire.org/campaigns/climate-justice

www.ecounesco.ie/youth-climate-justice-challenge/

YCJF Branding_Irish_FullColour_NoDCEDIY.png