top of page
Idirnáisiúnta
Radharc Domhanda ó na 80í 
PanCelticParade_Friday-0839.jpg
%C3%93grasLogo_edited.png

Breatain Beag 
2006

Lucht na Breataine Bige ina gculaith éide traidisiúnta.

Is minic Ógras ag déanamh cuairteanna ar thíortha Cheilteacha eile chomh maith le malartaithe óige ag clubanna  

Bhí an-tuiscint ón tús ag Ógras faoi tabhacht obair óige Idirnáisiúnta.

Tá Ógras gníomhach le hobair Idirnáisiúnta ó thús na hochtóidí. Thosaigh an obair le campaí samhraidh do dhéagóirí sa Bhreatain Bheag agus chuaigh sé ó sin go dtí turas go Moscó don Fhéile Óige Domhanda a bhí ar siúl i 1985 mar chuid de Bhliain Idirnáisiúnta na nÓg agus neart áiteanna eile freisin.

PanDe Mairt17-0056.png

Thar na blianta ghlac Ógras páirt i bhFhéilte Óige Domhanda i dtíortha eile ar nós An Ghréig, An Chóiré Thuaidh 1990, An Spáinn 1994. Chomh maith le sin thug baill agus ceannairí Ógras cuairteanna rialta ar thíortha Cheilteach eile ar nós An Bhreatain Bheag, Albain, An Bhriotáin agus Oileán Mhanainn.

 

Ag amanna áirithe bhí tionscnaimh óige ar siúl ag Ógras le grúpaí i dtíortha éagsúla m.sh. An Urdd sa Bhreatain Bheag agus Cónaidhm an Choraíocht Cheilteach (Gouren) sa Bhriotáin. Chomh maith le sin bhí malartaithe óige ar siúl le neart tíortha eile ar nós an Pholainn, An Bhulgáir agus Tír na mBascach. D’ár ndóigh bíonn malartaithe óige ar siúl ag clubanna go rialta le Cumann na Gàidhlig in Albain.

 

Faoi láthair tá sé mar aidhm ag Ógras malartú Idirnáisiúnta amháin ar a laghad a eagrú gach bliain. Tá tábhacht faoi leith leis an ghné seo den obair mar tugann sé deis do bhaill Ógras casadh le daoine óga eile ón Eoraip agus foghlaim faoina gcultúr, nósanna agus a dteanga.

'Kernow a'gas dynnergh'

'Fáilte go dtí an Choirn'

bottom of page