Idirnáisiúnta

Lucht na Breataine Bige ina gculaith éide traidisiúnta. Is minic Ógras ag déanamh cuairteanna ar thíortha Cheilteacha eile chomh maith le malartaithe óige ag clubanna  

Ón tús, thuig an Coiste Stiúrtha agus an fhoireann an tábhacht a bhain le gné idirnáisiúnta d’obair óige.

 

Tá Ógras gníomhach le hobair Idirnáisiúnta ó thús na hochtóidí. Thosaigh an obair amach le campaí samhraidh do dhéagóirí sa Bhreatain Bheag agus chuaigh sé ó sin go dtí turas go Moscó don Fhéile Óige Domhanda a bhí ar siúl i 1985 mar chuid de Bhliain Idirnáisiúnta na nÓg.

PanDe Mairt17-0056.png

Thar na blianta ghlac Ógras páirt i bhFhéilte Óige Domhanda i dtíortha eile ar nós An Ghréig, An Chóiré Thuaidh 1990, An Spáinn 1994. Chomh maith le sin thug baill agus ceannairí Ógras cuairteanna rialta ar thíortha Cheilteach eile ar nós An Bhreatain Bheag, Albain, An Bhriotáin agus Oileán Mhanainn.

 

Ag amanna áirithe bhí tionscnaimh óige ar siúl ag Ógras le grúpaí i dtíortha éagsúla m.sh. An Urdd sa Bhreatain Bheag agus Cónaidhm an Choraíocht Cheilteach (Gouren) sa Bhriotáin. Chomh maith le sin bhí malartaithe óige ar siúl le neart tíortha eile ar nós an Pholainn, An Bhulgáir agus Tír na mBascach. D’ár ndóigh bíonn malartaithe óige ar siúl ag clubanna go rialta le Cumann na Gàidhlig in Albain.

 

Faoi láthair tá sé mar aidhm ag Ógras malartú Idirnáisiúnta amháin ar a laghad a eagrú gach bliain. Tá tábhacht faoi leith leis an ghné seo den obair mar tugann sé deis do bhaill Ógras casadh le daoine óga eile ón Eoraip agus foghlaim faoina gcultúr, nósanna agus a dteanga.

'Kernow a'gas dynnergh'

'Fáilte go dtí an Choirn'

Dé ghnáth caitheann na baill idir 8-10 lá lena chéile agus oibríonn siad ar thionscnaimh áirithe lena gcomhpháirtithe. Is deis iontach é do na baill taithí a fháil ar chomhoibriú, ar chúrsaí cumarsáide, agus ar nósanna a bhaineann le cultúir eile. Ag an am chéanna tá na daoine óga ag foghlaim go leor fúthu féin mar dhaoine agus conas mar a réitíonn siad le daoine eile nuair atá siad i suíomh as an ghnáth. Is deis iontach fás agus forbartha é don duine óg.

 

Le linn na malartaithe óige is iad na daoine óga a bhíonn i gceannas ar go leor de na himeachtaí agus oibríonn siad san leis na ceannairí chun an clár ama a ullmhú agus na himeachtaí agus ceardlanna a eagrú do na cuairteoirí.

Lucht Ógras sa Bhulgáir thíos

An_Bhulgáir_2_015_gearrtha.jpg