Campaí ar líne

De ghnáth, bíonn Campaí Gaeilge Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil gach bliain, ach ar ndóigh i mbliana bhí orainn a bheith cruthaitheach chun ár tseirbhísí a choimeád ar fáil daoibh, agus tá lúcháir orainn a fhógairt go raibh muid in ann ár ngnáthsceideal Campaí Samhraidh, a mbíonn an-tóir orthu, a athchóiriú chun a bheith oiriúnach don fhormáid ar-líne! 

Tá Campaí Samhraidh Ógras 2020 Ar-Líne thart, ach coimeád súil ar ár meáin shóisialta (naisc thuas) agus ár nuachtlitir. 

Sonraí na gCampaí 

 

Tá costas ar na campaí ar-líne laghdaithe go €10 an duine óg, agus ritheann gach campa ar feadh 1.5 uair a chloig sa lá ó Luan go hAoine sa seachtain chuí, 10rn go 11.30rn (seachas seachtain 4 - féach ar an nóta thíos). 'Sí 8-14 bliain aoisghrúpa na campaí i mbliana.

Tá muid ag tnúth go mbeidh 8-10 daoine óg i ngach seisiún na campaí, le huasmhéid do 12. Beidh an teorainn seo i bhfeidhm chun deis foghlamtha agus spraoi a áisiú dos na daoine óga, agus ar ndóigh chun cinntiú go bhfuil campaí indéanta dos na múinteoirí, áisitheoirí agus ceannairí, agus dírithe ar chaighdeán thar cainníocht.

Fís agus Cuspóirí na Campaí

 

Fís: Eispéireas spraíúil a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga a spreagfaidh meon dearfach i leith foghlaim na Gaeilge agus a bheidh a chur ar fáil ar-líne ag foireann cháilithe le taithí ar obair óige agus múineadh na Gaeilge.

Cuspóirí:

 • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh

 • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

 • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge

 • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile

Roinnt samplaí dos na gníomhaíochtaí a bheidh ar siúil againn ag na Campaí ar líne i mbliana…

 

 • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge

 • Rince/Aclaíocht/Ióga

 • Ceardlanna practiciúla

 • Biongó

 • Ealaín & Ceardaíocht

 • Cluichí

 • ... agus níos mó! 

 

Chomh maith leis seo uilig, déanfaidh na daoine óga Campa+, ina n-oibreoidh siad go neamhspleách ar thionscnamh le téama difriúil gach lá, tar éis an champa.

Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na campaí, ina measc cuspóirí, gníomhaíochtaí, cad a bheidh curtha ar fáil/ag teastáil, éiteas an Champa srl.

Clubanna Ar-Líne Ógras 2020/21

Clubanna Laighean

 

Club Óg-Ógras Léim an Bhradáin

Gach Dara Sathairn, 6-7in

Ar-Líne, ag tosnú

Sathairn 17ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12 bliain 

€20

Cláraigh - Óg-Ógras Léim an Bhradáin

Club Óg-Ógras Nás na Ríogh

 

Gach Céadaoin, 6-7in

Ar-Líne, ag tosnú Céadaoin

21ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

€20

Cláraigh - Óg-Ógras Nás na Ríogh

Club Ógras Dhún Dealgan

Gach Dara Máirt, 6-7in

Ar-Líne, ag tosnú Máirt 13ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 12-17 bliain 

€20

Cláraigh - Ógras Dhún Dealgan

Ógras Laighean

 

Gach Dara Sathairn, 7-8in

Ar-Líne, ag tosnú Sathairn 17ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 12-17bliain 

€20

Cláraigh - Ógras Laighean

Clubanna Uladh   

 

Club Óg-Ógras an Cabhán

Gach Dara Máirt, 6.30-7.30in

Ar-Líne, ag tosnú Máirt 13ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

€20

Cláraigh - Óg-Ógras an Cabhán

Tá Campaí Samhraidh Ógras 2020 Ar-Líne thart, ach coimeád súil ar ár meáin shóisialta (naisc thuas) agus ár nuachtlitir

'

'

páiste madra Ógras.png

Chomh maith leis seo uilig, déanfaidh na daoine óga Campa+, ina n-oibreoidh siad go neamhspleách ar thionscnamh

le téama difriúil

gach lá, tar éis

an champa

'

'

surfáil.png