Campaí Samhraidh

Beidh Campaí Samhraidh Ógras ar siúl ar-líne i mbliana! 
De ghnáth, bíonn Campaí Gaeilge Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil gach bliain, ach ar ndóigh i mbliana bhí orainn a bheith cruthaitheach chun ár tseirbhísí a choimeád ar fáil daoibh, agus tá lúcháir orainn a fhógairt go raibh muid in ann ár ngnáthsceideal Campaí Samhraidh, a mbíonn an-tóir orthu, a athchóiriú chun a bheith oiriúnach don fhormáid ar-líne! 
Tá Campaí Samhraidh Ógras 2020 Ar-Líne thart, ach coimeád súil ar ár meáin shóisialta (naisc thuas) agus ár nuachtlitir. 
Sonraí na gCampaí 
Tá costas ar na campaí ar-líne laghdaithe go €10 an duine óg, agus ritheann gach campa ar feadh 1.5 uair a chloig sa lá ó Luan go hAoine sa seachtain chuí, 10rn go 11.30rn (seachas seachtain 4 - féach ar an nóta thíos). 'Sí 8-14 bliain aoisghrúpa na campaí i mbliana.
Tá muid ag tnúth go mbeidh 8-10 daoine óg i ngach seisiún na campaí, le huasmhéid do 12. Beidh an teorainn seo i bhfeidhm chun deis foghlamtha agus spraoi a áisiú dos na daoine óga, agus ar ndóigh chun cinntiú go bhfuil campaí indéanta dos na múinteoirí, áisitheoirí agus ceannairí, agus dírithe ar chaighdeán thar cainníocht.
Fís agus Cuspóirí na Campaí
Fís: Eispéireas spraíúil a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga a spreagfaidh meon dearfach i leith foghlaim na Gaeilge agus a bheidh a chur ar fáil ar-líne ag foireann cháilithe le taithí ar obair óige agus múineadh na Gaeilge.
Cuspóirí:
  • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh

  • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

  • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge

  • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile

Roinnt samplaí dos na gníomhaíochtaí a bheidh ar siúil againn ag na Campaí ar líne i mbliana ná: 
  • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge
  • Rince/Aclaíocht/Ióga
  • Ceardlanna practiciúla
  • Biongó
  • Ealaín & Ceardaíocht
  • Cluichí
... agus níos mó! 
Chomh maith leis seo uilig, déanfaidh na daoine óga Campa+, ina n-oibreoidh siad go neamhspleách ar thionscnamh le téama difriúil gach lá, tar éis an champa.
Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na campaí, ina measc cuspóirí, gníomhaíochtaí, cad a bheidh curtha ar fáil/ag teastáil, éiteas an Champa srl.

Clubanna Ar-Líne Ógras 2020/21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Clubanna Laighean   

Club Óg-Ógras Léim an Bhradáin

Gach Dara Sathairn, 6-7in

​LÁN! - Tá Óg-Ógras Léim an Bhradáin lán do bhaill iontacha Ógras! Ach do gach éinne 7-12 bliain d'aois fós ag iarraidh clárú, tá fáilte ollmhór rompu clárú d'aon Chlub Óg-Ógras thíos, agus is féidir teacht i dteagmháil linn má tá aon cheist agat.

Club Óg-Ógras an tSathairn

Gach Dara Sathairn, 5-6in

​Ar-Líne, ag tosnú Sathairn 5ú Nollaig 

Do dhaoine óga 10-15bliain

Club Óg-Ógras Nás na Ríogh

Gach Céadaoin, 6-7in

Ar-Líne, ag tosnú Céadaoin 21ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras Marino

Gach Céadaoin, 5.30-6.30in

Ar-Líne, ag tosnú Déardaoin 3ú Nollaig 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Ógras Dhún Dealgan

Gach Dara Máirt, 7-8in

Ar-Líne, ag tosnú Máirt 13ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 10-15bliain 

Ógras Laighean

Gach Sathairn, 7-8in

Ar-Líne,  

Do dhaoine óga 12-17bliain 

   Clubanna Uladh   

Club Óg-Ógras an Cabhán

Gach Máirt, 6.30-7.30in

​LÁN! - Tá Óg-Ógras an Cabhán lán do bhaill iontacha Ógras! Ach do gach éinne 7-12 bliain d'aois fós ag iarraidh clárú, tá fáilte ollmhór rompu clárú d'aon Chlub Óg-Ógras, agus is féidir teacht i dteagmháil linn má tá aon cheist agat.

Club Óg-Ógras Muineachán

Gach Luain, 6.30-7.30in

Ar-Líne, ag tosnú Luain 2ú Samhain 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

   Clubanna Mumhan   

Club Óg-Ógras Lios Tuathail

Gach Luain, 4.30-5.30in

Ar-Líne, ag tosnú Luain 12ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras Bhaile Uí Thaidhg

Gach Máirt, 4.30-5.30in

Ar-Líne, ag tosnú Máirt 13ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras Bhaile An Mhuilinn

Gach Céadaoin, 4.30-5.30in

Ar-Líne, ag tosnú Céadaoin 14ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras Chathair Corcaigh

Gach Déardaoin, 4.30-5.30in

Ar-Líne, ag tosnú Déardaoin 15ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras Thrá Lí

Gach Aoine, 4.30-5.30in

Ar-Líne, ag tosnú Aoine 16ú Deireadh Fómhair 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

   Clubanna Connacht   

Club Óg-Ógras Gaelscoil Mhic Amhlaigh

Gach Luain, 4.30-5.30in

Ar-Líne gach Luain  

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Club Óg-Ógras An Fhairche

Gach Aoine, 6.30-7.30in

Ar-Líne, ag tosnú Aoine 11ú Samhain 

Do dhaoine óga 7-12bliain 

Please reload

Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu gach bliain, so táimid ar bís nach bhfuil orainn díomá a chur ar ár mbaill rialta agus nua ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge, fiú i rith an ordú dianghlasála. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraíúil, taitneamhach agus ag an am céanna bíonn siad ag foghlaim focal agus abairtí nua an t-am ar fad. Déanann na campaí forbairt ar fhéinmhuinín an duine óig agus in úsáid na teanga - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ghinearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, trí rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraíúil, shábháilte. Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - bliain i ndiaidh bliana. ​
Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolais ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn anseo agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.
 
Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag