Campaí Samhraidh

Beidh Campaí Samhraidh Ógras ar siúl ar-líne i mbliana! 
De ghnáth, bíonn Campaí Gaeilge Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil gach bliain, ach ar ndóigh i mbliana bhí orainn a bheith cruthaitheach chun ár tseirbhísí a choimeád ar fáil daoibh, agus tá lúcháir orainn a fhógairt go raibh muid in ann ár ngnáthsceideal Campaí Samhraidh, a mbíonn an-tóir orthu, a athchóiriú chun a bheith oiriúnach don fhormáid ar-líne! 
Tá Campaí Samhraidh Ógras 2020 Ar-Líne thart, ach coimeád súil ar ár meáin shóisialta (naisc thuas) agus ár nuachtlitir. 
Sonraí na gCampaí 
Tá costas ar na campaí ar-líne laghdaithe go €10 an duine óg, agus ritheann gach campa ar feadh 1.5 uair a chloig sa lá ó Luan go hAoine sa seachtain chuí, 10rn go 11.30rn (seachas seachtain 4 - féach ar an nóta thíos). 'Sí 8-14 bliain aoisghrúpa na campaí i mbliana.
Tá muid ag tnúth go mbeidh 8-10 daoine óg i ngach seisiún na campaí, le huasmhéid do 12. Beidh an teorainn seo i bhfeidhm chun deis foghlamtha agus spraoi a áisiú dos na daoine óga, agus ar ndóigh chun cinntiú go bhfuil campaí indéanta dos na múinteoirí, áisitheoirí agus ceannairí, agus dírithe ar chaighdeán thar cainníocht.

Beidh campaí Samhraidh Ógras ar ais i mí Iúil 2021 - Coimeád súil ar an leathanach chun clárú!!

Fís agus Cuspóirí na Campaí
Fís: Eispéireas spraíúil a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga a spreagfaidh meon dearfach i leith foghlaim na Gaeilge agus a bheidh a chur ar fáil ar-líne ag foireann cháilithe le taithí ar obair óige agus múineadh na Gaeilge.
Cuspóirí:
  • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh

  • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

  • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge

  • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile

Roinnt samplaí dos na gníomhaíochtaí a bheidh ar siúil againn ag na Campaí ar líne i mbliana ná: 
  • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge
  • Rince/Aclaíocht/Ióga
  • Ceardlanna practiciúla
  • Biongó
  • Ealaín & Ceardaíocht
  • Cluichí
... agus níos mó! 
Chomh maith leis seo uilig, déanfaidh na daoine óga Campa+, ina n-oibreoidh siad go neamhspleách ar thionscnamh le téama difriúil gach lá, tar éis an champa.
Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na campaí, ina measc cuspóirí, gníomhaíochtaí, cad a bheidh curtha ar fáil/ag teastáil, éiteas an Champa srl.
Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu gach bliain, so táimid ar bís nach bhfuil orainn díomá a chur ar ár mbaill rialta agus nua ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge, fiú i rith an ordú dianghlasála. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraíúil, taitneamhach agus ag an am céanna bíonn siad ag foghlaim focal agus abairtí nua an t-am ar fad. Déanann na campaí forbairt ar fhéinmhuinín an duine óig agus in úsáid na teanga - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ghinearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, trí rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraíúil, shábháilte. Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - bliain i ndiaidh bliana. ​
Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolais ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn anseo agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.
 
Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag