Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20017439 - CHY 7664

© 2014 cruthaithe ag

Campaí Samhraidh

Bíonn Campaí Gaeilge Lae ar siúl ag Ógras ar fud na tíre i mí Iúil gach bliain. I mbliana beidh neart campaí ar siúl ag Ógras i gCúige Laighean, Cúige Connacht agus Cúige Mumhain, thar dátaí éagsúla.
Ritheann na campaí ó Luan go hAoine don tseachtain sin, 10rn go 2.30in. 'Sí 6-12bl (Rang 1-6) aoisghrúpa na campaí.
Féach anseo clár ama samplach do Champaí Samhraidh Ógras
 
Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-taitneamh astu. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraoiúil, taitneamhach agus ag an am céanna bíonn siad ag foghlaim focail agus abairtí nua an t-am ar fad. Déanann na campaí forbairt ar muiníne na daoine óga, in úsáid an teanga maraon le iontu féin - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ginearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, tríd rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraoiúil, sábháilte.
 
Clárú 


Beidh Clárú do Champaí 2019 á oscailt níos gaire don tSamhraidh - coimeád súil ar an spás seo! Má tá aon eolais ag teastáil idir an dá linn, is féidir glaoch a chur ar an oifig ag 01 475 1487 nó ríomhphost a chur chugainn anseo

Tá muid an-bhuíoch don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus d'Fhoras na Gaeilge as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

Campaí Laighean

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa Nás na Ríogh CRÍOCHNAITHE

01/07/2019 - 05/07/2019

Gaelscoil Nás na Ríogh

Cnoc an Phiobaire

Nás

Co. Chill Dara

€60/€55

Campa Ráth Maonais CRÍOCHNAITHE

01/07/2019 - 05/07/2019

Father Barry Hall

73-79 Bóther Ráth Maonais íochtarach

Ráth Maonais

Baile Átha Cliath 6

€60/€55

Campa Bhaile na Manach CRÍOCHNAITHE

08/07/2019 - 12/07/2019

Scoil Lorcáin

Baile na Manach

Co. Átha Cliath

€60/€55

Campa Marino CRÍOCHNAITHE

08/07/2019 - 12/07/2019

Carleton Hall

Marino 

Baile Átha Cliath 3

€60/€55

Campa Bhiorra CRÍOCHNAITHE

08/07/2019 - 12/07/2019

Birr Outdoor Education Centre 
Biorra 
Co. Uibh Fháilí 

€60/€55

Campa Chrois Araild CRÍOCHNAITHE

15/07/2019 - 19/07/2019

Scoil Náisiúnta Chrois Araild

Bóthar Clareville

Cros Araild

BÁC 6W

€60/€55

Campaí Mumhain

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa An Gleann CRÍOCHNAITHE

01/07/2019 - 05/07/2019

NÓTA: Níl an Champa seo ar fáil ach amháin do dhaoine a chónaíonn i gceantar Gaeltachta

Ionad Lae an Ghleanna,

An Gleann,

Baile an Sceilg

€50

Campa Thrá Lí CRÍOCHNAITHE

15/07/2019 - 19/07/2019

Halla Chumann Iosaef/Cumann Iosaef Hall

Balúnach/Balloonagh

Trá Lí/Tralee

Co. Chiarraí/Co. Kerry

€55/€50

Campa Bhaile an Mhuilinn CRÍOCHNAITHE

22/07/2019 - 26/07/2019

Ionad Pobail De Nógla-Rís/Nagle-Rice Community Centre

Baile an Mhuilinn/Milltown

Co. Chiarraí/Co. Kerry

€55/€50

Campa Bhaile Uí Thaidhg CRÍOCHNAITHE

29/07/2019 - 02/08/2019

Ionad Pobail/Community Centre

Baile Uí Thaidhg/Ballyheigue

Co. Chiarraí/Co. Kerry

€55/€50

Campa Ghníomh go Leith CURTHA AR CHEALL

08/07/2019 - 12/07/2019

Ionad Pobail

Gníomh go Leith/Gneeveguilla

An Ráth Mhór/Rathmore

Co. Chiarraí/Co. Kerry

€55/€50

Campaí Connacht

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Campa Ghaelscoil Mhic Amhlaigh CRÍOCHNAITHE

08/07/2019 - 12/07/2019

Gaelscoil Mhic Amhlaigh, 

An Coimin Mór, 

Cnoc Na Cathrach,

Gaillimh

€55/€50

Campa Acaill CRÍOCHNAITHE

29/07/2019 - 02/08/2019

NÓTA: Níl an Champa seo ar fáil ach amháin do dhaoine a chónaíonn i gceantar Gaeltachta, agus críochnaonn sé leathuair níos moille ná na gCampaí eile (10rn-3in)

Halla Pobail,

Ghlór na dTonn,

An Corráin,

Acailll,

Co. Mhaigh Eo.

€55/€50

Campa Cluainín CURTHA AR CEALL

12/08/2019 - 16/08/2019

Gaelscoil Chluainín

19-20 Sráid an Chaisleán

Cluainín

Contae Liatroma

€55/€50

Please reload