top of page

Clár Ríomhfhoghlaim Ceartas Aeráide

Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

Eolas

Chuir Ógras an clár Ceartas Aeráide úrnua seo do dhaoine óga le chéile le heagraíocht thraenáil & comhairliúchán Dó Cent, mar chuid do Thionscnamh Ceartas Aeráide Ógras 2022! Is clár iontach, speisialta é seo atá gan fasach roimhe seo, a gclúdaíonn neart nithe faoi Cheartas Aeráide lena n-áirítear: Míniúcháin, Gníomhaíochtaí, Físeáin, Cás-staidéir, Machnamh, Teachtaireachtaí ó Uachtarán & Iar-Uachtarán na hÉireann agus Suaitheantas Aitheantas Críochnú!

You can also join this program via the mobile app.

Teagascóirí

Roinn

Already a participant? Log in

bottom of page