top of page
Tionscnamh Ceartas Aeráide Ógras 2022

Clár Ríomhfhoghlaim Ógras - an Domhan!

Chuir Ógras an clár Ceartas Aeráide úrnua seo do dhaoine óga le chéile le heagraíocht thraenáil & comhairliúchán Dó Cent, mar chuid do Thionscnamh Ceartas Aeráide Ógras 2022! Is clár iontach, speisialta é seo atá gan fasach roimhe seo, a gclúdaíonn neart nithe faoi Cheartas Aeráide lena n-áirítear: Míniúcháin, Gníomhaíochtaí, Físeáin, Cás-staidéir, Machnamh, Teachtaireachtaí ó Uachtarán & Iar-Uachtarán na hÉireann agus Suaitheantas Aitheantas Críochnú!

Ógras put together this brand new Climate Justice program for young people with training & consulting organisation Dó Cent, as part of the Ógras Climate Justice Initiative 2022! This is a fantastic, special and unprecedented programme, covering a wealth of Climate Justice topics including: Explanations, Activities, Videos, Case Studies, Reflections, Messages from the President & Former President of Ireland and a Badge of Recognition upon completion!

cothramas comhionannas córas cóir.png
Care (ón tionscnamh ceartas aeráide)_edited.jpg
YCJF Branding_Irish_FullColour_NoDCEDIY.png
Ceartas aeráide anois.jpg
bottom of page