Cláracha

Cuireann Ógras clár forbartha le chéile ina bhfuil réimse leathan roghanna ar fáil don duine óg. Athnaítear éagsúlacht na baill agus cuirtear clár gníomhaíochta le chéile ina leagtar síos aidhmeanna chun cur le forbairt phearsanta, sóisialta agus oideachas an duine óg ar mhodh neamh foirmeálta. Cruthaítear timpeallacht ina bhfuil deis ag na baill muinín agus misneach astu féin a fhorbairt, muinín as a chéile agus comhoibriú a chothú, agus ina spreagtar gníomhaíocht i measc an phobal chomh maith.

 

Ar an gclár feictear spóirt, ceol, damhsa, drámaíocht agus ealaín in éineacht le an-chuid ceardlanna agus tionscnamh óige. Cuirtear béim ar obair foirne, cruthaitheacht agus spontáineacht a fhorbairt chomh maith le cur chun cinn straitéisí suathaireachta, scileanna ceannasaíochta agus réiteach fadhbanna.

 

Baintear an leas is fearr as clár imeachtaí Ógras tríd an forbairt a dhéantar de bharr an rannpháirtíocht agus an modh oibre idirghníomhach sna clubanna. Cibé cén spéis atá ag na baill, déantar sár-iarracht sna clubanna a gcuid riachtanais á shásamh ar mhodh spraoiúil, solúbtha agus páiste-lárnach i gcomhthéacs lán Ghaeilge.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag